Утворення,реорганізація виконавчих органів

ЗАПИТ НА ІНФОР МАЦІЮ
згідно з Законом України
"Про доступ до публічної інформації"
Вих.№15/2024 5 березня 2024рік

Відповідно до: ч.2 статті 3 ,статті 8 , ч.2 статті 19 ,ч. 2 статті 34 Конституцій України яка була прийнята Законом України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» за номером 254/96ВР від 28.06.1996 року , п.2 ч.1 статті 2 , ч.1,2 статті 3, ч.1,2 статті 4, ч.1 статті 19 ,ч.2 статті 41 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» за номером 794-18 від 2.03.2014 року;ч.1 статті 2, ч.1,2, статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» за номером 3166-17 від 10.04.2011 року;статтей:1,2,3,4,5,6,7,10,17,29 2 Закону України «Про інформацію» за номером 2657-12 ,від 13.11.1992 року, постанови Верховної Ради України про введення в дію Закону України «Про інформацію» за номером 2658-XII від 2.10.1992 року; ч.1,2 статті 1,ч.1,2 статті 2 ,ч.1 п.1,3 статті 3, ч.1 п.1,2,3 статті4, ч.1 п.2 статті 5, ч.3 статті 9, ч.4 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за номером 2939-17 від 09.05.2011 року.
На підставі: ч.1,2 статті 1; п.1,2 ч.1 статті2;ч.1,2 статті 19;абз.12 п.6 ч.1 статті 20;ч.1,2 статті 21;ч.1,2 статті 41;ч.1,2,3, статті 49; Закону України «Про Кабінет Міністрів України» за номером 794-18 від 2.03.2014року,статей:1,2,3,4,5;ч.1,4,5,7,8,9 статті 5;ч.1 статті 18;ч.1 статті21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» за номером 3166-17 від 10.04.2011 року; ч.2,ч.3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» за номером 1357-20 від 23.04.2021 року,пунктів:1,2,4,6,7,8,12,13,15 постанови Кабінету Міністрів України про «порядок здійснення заходів ,пов’язаних з утворенням ,реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»,яка була затверджена 20 жовтня 2011 року за номером 1074,пунктів:1,2,7 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» за номером 154 від 23 лютого 2022 року.

Відповідно до основних принципів роботи Кабінету Міністрів України, які гуртуються на верховенстві права ,відкритості , прозорості ,та публічності, а результатом діяльності є відображення інформації, яка містить в собі факти юридично значимих дій у паперовій або електронній формах надайте відповіді на наступні питання:

1)Чи було проведено у передбачені законодавством України строки реорганізацію військових комісаріатів

2)Чи було прийнято нормативно-правовий акт підставою якого була передача прав і обов’язків від військових комісаріатів до територіальних центрів комплектування
2.1)надайте фотокопію завірену належним чином першої та останньої сторінки запитуваного нормативно-правового акту

3)Надайте фотокопію завірену належним чином передавального акту на підставі якого територіальні центри комплектування набули майнових прав ,та обов’язків від військових комісаріатів

4)Надайте фотокопію завірену належним чином першої та останньої сторінки
нормативно правового акту про утворення комісії для проведення реорганізації військових комісаріатів

5)Надайте фотокопію завірену належним чином першої та останньої сторінки
Акту про можливість забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади(територіальні центри комплектування) повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється(військові комісаріати)

Відповідно до ст. 20- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту, ст21,ст.22 частини 3 Закону України "Про доступ до публічної інформації"за номером 2939-17 від 9.05.2011 року, розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником
З повагою Вадим Іванович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

4 Attachments

צ . 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]