Відомості про заробітну плату працівників Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради за 2022 рік

Ірина Осипенко

Доброго дня!

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.
Згідно статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Тож на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Колективний договір Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради;
2. Штатний розпис Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради за 2022 рік;
3. Тарифікаційний список працівників Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради за 2022 рік;
4. Відомості про заробітну плату працівників Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради за 2022 рік (помісячно та із зазначенням складових заробітної плати (оклад, надбавки, премії, матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, інші виплати));
5. Накази про нарахування отримання преміальних тa інших заохочувальних виплат до посадового окладу працівників Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради за 2022 рік;
6. Списки сумісників Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради із зазначенням основного місця роботи та вказати відомості про заробітну плату, премії та інші види виплат з державного бюджету України за час суміщення даних посад.

Звертаю Вашу увагу на те, що відповідно до ч.ч.1, 3 ст. 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов`язаних з наданням, в тому числі первинної медичної допомоги.
Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.
З аналізу зазначених норм вбачається, що заробітна плата працівникам Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради виплачується за рахунок бюджетних коштів та становить суспільний інтерес.
Також звертаю Вашу увагу на те, що на підставі статті 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Пунктом 6 частини першої статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядники інформації зобов`язані, зокрема, надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об`єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.
При цьому, вказаним Законом визначено види інформації з обмеженим доступом та підстави, за якими розпорядник інформації може обмежити доступ до інформації.
Інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова інформація (частина перша статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Зокрема, частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, зокрема, у разі, якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону (пункт 2 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
З огляду на вказане вище відмова у наданні інформації є обґрунтованою, у разі якщо розпорядник у відповіді на запит вказує, якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформації, в чому полягає істотність шкоди цим інтересам від її розголошення, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає право громадськості знати цю інформацію. В іншому випадку, така відмова надати запитувану інформацію є необґрунтованою та такою, що суперечить Закону.
Так, відповідно до частини пятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Таке положення кореспондується з другим абзацом частини третьої статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», згідно якого не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Таким чином, доступ до інформації щодо володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, про використання, розпорядження бюджетними коштами та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, які отримали ці кошти або майно не може бути обмежено відповідно до закону. Обмеження доступу до такої інформації можливе лише в інтересах національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину з дотриманням частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
З огляду на викладене вище вбачається, що обробка персональних даних таких осіб, зокрема, їх поширення здійснюється відповідно до закону і, відповідно, не вимагає на це згоди суб`єкта персональних даних.
Таким чином, інформація про прізвища, ім`я та по батькові працівників Комунального некомерційного підприємства Ковалівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ковалівської сільської ради, які отримали заробітну плату за рахунок бюджетних коштів, є відкритою, а доступ до неї може бути обмежено лише в інтересах національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину з дотриманням пунктів 2 та 3 частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Наголошую, що відмова надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Створення штучних перепон є не тільки порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації», а й може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 Закону України «Про запобігання корупції»).
Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, буду змушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З повагою,

Ірина Осипенко

ДОЗ КОДА (громадські звернення), Департамент охорони здоров'я Київської ОДА

2 Attachments

--
З повагою
Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації

Микола Сафронов, Департамент охорони здоров'я Київської ОДА

1 Attachment

Микола Сафронов, Департамент охорони здоров'я Київської ОДА

1 Attachment