Виконання антикорупційної стратегії

Антон Марчук

Доброго дня!

14 жовтня 2014 року Верховною Радою Україну було схвалено Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки". На виконання норм даного Закону 29 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України постановою №265 було затверджено Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Зокрема, відповідно до зазначеної програми, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України мають бути виконані наступні завдання:

1) подання до Кабінету Міністрів України проекту закону про прозорість видобувних галузей, яким передбачити порядок розкриття інформації про внесення платежів до державного і місцевого бюджетів суб’єктами господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів і доходів, пов’язаних з розробкою національних природних ресурсів, які отримує держава, а також надання іншої інформації для підготовки щорічних звітів відповідно до вимог Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) (спільно з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством екології) - до 15 листопада 2015 року; критерій виконання - проект закону подано до Кабінету Міністрів;
2) щорічна підготовка та оприлюднення звіту про платежі компаній та доходи держави від видобувних галузей відповідно до Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) (спільно з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством екології) - щорічно до жовтня, починаючи з 2015 року, критерій виконання - звіти оприлюднено;
3) імплементація Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) (спільно з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством екології) - 2016 рік, критерій виконання - оцінку всього процесу виконання Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕIТI) проведено та отримано статус країни, що відповідає вимогам зазначеної Ініціативи.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати інформацію щодо стану виконання зазначених у запиті завдань, що передбачені для Міністерства фінансів України на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

З повагою,

Антон Марчук