Виконання антикорупційної стратегії

Антон Марчук

Доброго дня!

14 жовтня 2014 року Верховною Радою Україну було схвалено Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки". На виконання норм даного Закону 29 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України постановою №265 було затверджено Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Зокрема, відповідно до зазначеної програми, Міністерством юстиції мають бути виконані наступні завдання:

- подання проекту плану заходів щодо реалізації закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» до Кабінету Міністрів України;
- розроблення планів заходів з реалізації Закону «Про державну службу»;
- розроблення проекту закону щодо регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведення громадського обговорення проекту закону та забезпечення проведення його міжнародної експертизи, сприяння прийняттю закону Верховною Радою України;
- затвердження на основі результатів аналізу ефективності проведення антикорупційної експертизи нової редакції методології проведення антикорупційної експертизи та забезпечення її періодичного перегляду, запровадження проведення спеціального навчального курсу з питань проведення антикорупційної експертизи;
- визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб’єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія;
- проведення аналізу світового досвіду щодо поширення на посадових (службових) осіб на державних, комунальних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю, розроблення відповідного законопроекту та подання його до Кабінету Міністрів України, сприяння прийняттю закону Верховною Радою України;
- підготовка проекту державної програми з реалізації стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року та подання його до Кабінету Міністрів України;
- забезпечення проведення моніторингу реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»; подання пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері;
- забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо розшуку, арешту, конфіскації доходів від корупційних злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці із зазначених питань;
- забезпечення проведення для працівників органів системи кримінальної юстиції спеціальних тренінгів з питань ефективного розшуку, арешту, конфіскації доходів від корупційних злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці;
- подання проекту плану заходів з реалізації закону щодо здійснення ефективного управління коштами та майном, на які накладено арешт у кримінальному провадженні до Кабінету Міністрів України;
- подання до Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та створення відповідної міжвідомчої робочої групи;
- проведення аналізу практики застосування положень Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства та практики його застосування відповідно до міжнародних стандартів, забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, проведення аналізу законодавства України та практики його застосування в частині відповідності Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та стандартам Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях;
- проведення у березні 2015 року опитування населення з метою виявлення динаміки у сприйнятті корупції;
- проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати коротку інформацію щодо стану виконання зазначених у запиті завдань, що передбачені для Міністерства юстиції України на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

З повагою,
Антон Марчук

Міністерство юстиції України

1 Attachment

Міністерство юстиції України

1 Attachment