Виконання антикорупційної стратегії

Антон Марчук

Доброго дня!

14 жовтня 2014 року Верховною Радою Україну було схвалено Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки". На виконання норм даного Закону 29 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України постановою №265 було затверджено Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Зокрема, відповідно до зазначеної програми, Міністерством економічного розвитку і торгівлі мають бути виконані наступні завдання:

1) забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг (спільно з іншими центральними та місцевими органами влади), протягом 2015-2016 років, критерій виконання - мережу інтегрованих прозорих офісів створено, зокрема у 2015 році - офіси створено у містах з населенням понад 100 тис. осіб;
2) забезпечення виконання плану дій із запровадження в Україні стандартів та рекомендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах (спільно з іншими органами відповідно до плану заходів), виконання у терміни, визначені планом заходів, критерій виконання - звіт Мінекономрозвитку за результатами виконання плану заходів, альтернативні звіти інститутів громадянського суспільства підготовлено, оцінку ОЕСР (за можливості) проведено;
3) подання до Кабінету Міністрів України проектів актів щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель після його прийняття (спільно з Міністерством юстиції та Антимонопольним комітетом), до серпня 2015 р., критерій виконання - проекти актів подано до Кабінету Міністрів України;
4) забезпечення моніторингу реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття із створенням робочої групи за участю громадськості та представників приватного сектору; підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства чи коригування правозастосування, створення робочої групи – протягом місяця з дня набрання чинності Законом; подання звітів - один раз на півріччя з дня набрання чинності Законом, критерій виконання - створена і діє робоча група; перший моніторинговий звіт та пропозиції підготовлено та подано до Кабінету Міністрів України;
5) забезпечення оприлюднення договорів (змін до них) про закупівлі, зокрема інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб - учасників процедури закупівлі, у тому числі у формі відкритих даних, до червня 2016 р., критерій виконання - реєстр створено, доступ до нього забезпечено;
6) підготовка методичних рекомендацій щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Створення офіційного веб-сайту з розміщенням на ньому інформаційних матеріалів із зазначеної тематики та забезпечення можливості отримання консультацій у режимі реального часу через веб-сайт або електронною поштою (спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції), до червня 2016 року, критерій виконання - методичні рекомендації підготовлено, створений та діє веб-сайт з можливостями отримати консультації;
7) проведення тренінгів для осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель (спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції), протягом липня - грудня 2015 р., у подальшому - щороку відповідно до затверджених планів, критерій виконання - відповідні працівники пройшли тренінги;
8) проведення тренінгів для детективів Національного антикорупційного бюро, слідчих МВС, прокурорів, суддів щодо особливостей виявлення, розслідування та судового розгляду справ стосовно зловживань у сфері державних закупівель (спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним антикорупційним бюро, Генеральною прокуратурою, СБУ, Національною школою суддів - за згодою), протягом липня - грудня 2015 р., у подальшому - щороку відповідно до затверджених планів, критерій виконання - спеціальні тренінги проведено, підготовлено статистичні дані про кількість працівників системи органів кримінальної юстиції, що пройшли тренінги;
9) забезпечення проведення тренінгів для уповноважених з антикорупційних програм осіб (спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції та Бізнес-омбудсменом), термін виконання - не менш як двічі на рік відповідно до строків, визначених Агентством, критерій виконання - тренінги проведено (щонайменше шість);
10) подання пропозицій щодо застосування “пактів доброчесності”, зокрема в інфраструктурних проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, шляхом формування тристороннього (уряд, бізнесу, громадськості) механізму контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та ефективного витрачання відповідних коштів (спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції та Бізнес-омбудсменом), до травня 2016 року, критерій виконання - пропозиції (у разі потреби - щодо внесення змін до законодавства) подано до Кабінету Міністрів України;
11) подання до Кабінету Міністрів України проекту закону про прозорість видобувних галузей, яким передбачити порядок розкриття інформації про внесення платежів до державного і місцевого бюджетів суб’єктами господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів і доходів, пов’язаних з розробкою національних природних ресурсів, які отримує держава, а також надання іншої інформації для підготовки щорічних звітів відповідно до вимог Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) (спільно з Міністерством фінансів, Міністерством енергетики та Міністерством екології), до 15 листопада 2015 року, критерій виконання - проект закону подано до Кабінету Міністрів України;
12) щорічна підготовка та оприлюднення звіту про платежі компаній та доходи держави від видобувних галузей відповідно до Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) (спільно з Міністерством фінансів, Міністерством енергетики та Міністерством екології), перший звіт - жовтень 2015 р., щорічні звіти - щороку в жовтні, критерій виконання - звіти оприлюднено;
13) імплементація Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) (спільно з Міністерством фінансів, Міністерством енергетики та Міністерством екології), термін виконання протягом 2016 року, критерій виконання - оцінку всього процесу виконання Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕIТI) проведено та отримано статус країни, що відповідає вимогам зазначеної Ініціативи;
14) подання проекту плану заходів з реалізації закону нових правил здійснення ефективного управління коштами та майном, на які накладено арешт у кримінальному провадженні до Кабінету Міністрів України (спільно з Міністерством юстиції, Національним агентством з питань запобігання корупції, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством фінансів, Національним антикорупційним бюро - за згодою), термін виконання - протягом трьох місяців після прийняття Закону, критерій виконання - проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати коротку інформацію щодо стану виконання зазначених у запиті завдань, що передбачені для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

З повагою,
Антон Марчук

Bilitca, Міністерство економіки

1 Attachment

Bilitca, Міністерство економіки

1 Attachment

Valentyna Pryhotska, Міністерство економіки

1 Attachment

Доброго дня шановний п. Антоне.

Надсилаємо відповідь на Ваш запит на публічну інформацію від 16.01.2017.

З повагою

Валентина Пригоцька