Виїзд дитини за кордон

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Сергій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Ст.6 Декларації прав людини та ст.16 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права зазначає право людини на визнання її правосубʼєктності, де б вона не перебувала, тому я, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь своїм правом - заявляю, що я людина в правовому статусі людина, що є народ, та згідно ст.15 Декларації прав людини маю право на громадянство, про що я в заявляю!

Так як, людина, виступає в правових відносинах через юридичні фікції, тобто через автора, і згідно зі змістом права на використання імені, автор - як об’єкт інтелектуальної власності людини, наділений певними повноваженнями, серед яких і здійснення права звернення. Людина може реалізувати себе в праві, через створену інтелектуальну власність – автора, використовуючи право на визнання людини творцем, автором, виконавцем, винахідником тощо (ст. 423 вашого ЦКУ).

Відповідно до ст.3,5,8,9,19 Конституції України, Конвенції з прав людини та ст.202,203,509,510,511,526,527,546,626,636 статей Цивільного кодексу України, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь своїм правом Кредитора(як третя сторона в договорі, на користь якої він був укладенний), без права зворотньоі вимоги боржника, який зобовʼязаний утриматися або вчинити певні дії на користь Кредитора!

Згідно вищенаведеного, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, людина в правовому статусі людина, що є народ, дозволяю обробку персональних даних лише для отримання відповіді на мое питання, з дотриманням усіх законних правил обробки персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»! 
Забороняю використовувати персональні данні у спосіб або з метою, які звужують конституційні права і свободи людини і громадянина згідно внутрішнього та міжнародного законодавства УКРАІНИ. 
Забороняю передавати персональні данні третім особам без згоди автора, при будь-яких діях володільця, крім цього звернення.
Забороняю використовувати щодо мене будь які фікції та презумпції, подобні ст.24 ЦКУ та всі майбутні ваші аферти залишаю без акцепту щодо мене, в будь-якій формі.

На підставі ст. 19 Загальної Декларації прав людини, ст.19, ч.2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.34,40 Конституції України, ст.1,2,3,4,,5,6,7,10,12,14,16,19 Закону України Про доступ до публічної інформації, ст.2,3,5,6,7,11 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання інформації, вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

- Документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки) можливий тільки при наявності загранпаспорта та нотаріальний дозвіл батька для виїзду за кордон;
- документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки) можливий при наявності свідоцтва про народження та без нотаріального дозволу батька.

Дитина планує виїзд з мамою в кінці червня 2023 року.

Звертаю увагу, що доступ до інформації забезпечується із принципами прозорості, відкритості та рівноправності. 
Якщо запитуваної інформації у вас немає, то вимагаю відправити запит до розпорядника інформації.

Уточнюю, мій запит не є зверненням. 
Різниця між запитом та зверненням:
Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит — прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення визначене статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону України “Про звернення громадян”.
Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернення — з метою реалізації низки конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами.
І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.

Вимагаю згідно чинного законодавства, надати мені запит публічну інформацію, протягом 5 робочих днів.

З повагою,
Ав: Сергій 

За та від ЄВЦИХЕВИЧ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

post, Державна митна служба України

1 Attachment

Черговий Е-100 АДПСУ,

2 Attachments

Черговий Е-100 АДПСУ,

2 Attachments