Виїзд дитини за кордон

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Сергій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Ст.6 Декларації прав людини та ст.16 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права зазначає право людини на визнання її правосубʼєктності, де б вона не перебувала, тому я, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь своїм правом - заявляю, що я людина в правовому статусі людина, що є народ, та згідно ст.15 Декларації прав людини маю право на громадянство, про що я в заявляю!

Так як, людина, виступає в правових відносинах через юридичні фікції, тобто через автора, і згідно зі змістом права на використання імені, автор - як об’єкт інтелектуальної власності людини, наділений певними повноваженнями, серед яких і здійснення права звернення. Людина може реалізувати себе в праві, через створену інтелектуальну власність – автора, використовуючи право на визнання людини творцем, автором, виконавцем, винахідником тощо (ст. 423 вашого ЦКУ).

Відповідно до ст.3,5,8,9,19 Конституції України, Конвенції з прав людини та ст.202,203,509,510,511,526,527,546,626,636 статей Цивільного кодексу України, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь своїм правом Кредитора(як третя сторона в договорі, на користь якої він був укладенний), без права зворотньоі вимоги боржника, який зобовʼязаний утриматися або вчинити певні дії на користь Кредитора!

Згідно вищенаведеного, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, людина в правовому статусі людина, що є народ, дозволяю обробку персональних даних лише для отримання відповіді на мое питання, з дотриманням усіх законних правил обробки персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»! 
Забороняю використовувати персональні данні у спосіб або з метою, які звужують конституційні права і свободи людини і громадянина згідно внутрішнього та міжнародного законодавства УКРАІНИ. 
Забороняю передавати персональні данні третім особам без згоди автора, при будь-яких діях володільця, крім цього звернення.
Забороняю використовувати щодо мене будь які фікції та презумпції, подобні ст.24 ЦКУ та всі майбутні ваші аферти залишаю без акцепту щодо мене, в будь-якій формі.

На підставі ст. 19 Загальної Декларації прав людини, ст.19, ч.2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.34,40 Конституції України, ст.1,2,3,4,,5,6,7,10,12,14,16,19 Закону України Про доступ до публічної інформації, ст.2,3,5,6,7,11 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання інформації, вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

- Документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки) можливий тільки при наявності загранпаспорта та нотаріальний дозвіл батька для виїзду за кордон;
- документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки) можливий при наявності свідоцтва про народження та без нотаріального дозволу батька.

Дитина планує виїзд з мамою в кінці червня 2023 року.

Звертаю увагу, що доступ до інформації забезпечується із принципами прозорості, відкритості та рівноправності. 
Якщо запитуваної інформації у вас немає, то вимагаю відправити запит до розпорядника інформації.

Уточнюю, мій запит не є зверненням. 
Різниця між запитом та зверненням:
Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит — прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення визначене статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону України “Про звернення громадян”.
Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернення — з метою реалізації низки конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами.
І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.

Вимагаю згідно чинного законодавства, надати мені запит публічну інформацію, протягом 5 робочих днів.

З повагою,
Ав: Сергій 

За та від ЄВЦИХЕВИЧ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

4 Attachments

Відповідь у вкладених файлах. 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

От: Сергій <[FOI #113337 email]>
Отправлено: суббота, 3 июня 2023 г. 13:20
Кому: Publishinfo
Тема: Інформаційний запит - Виїзд дитини за кордон
 
Доброго дня!

Ст.6 Декларації прав людини та ст.16 Міжнародного пакту про громадянські
та політичні права зазначає право людини на визнання її правосубʼєктності,
де б вона не перебувала, тому я, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь
своїм правом - заявляю, що я людина в правовому статусі людина, що є
народ, та згідно ст.15 Декларації прав людини маю право на громадянство,
про що я в заявляю!

Так як, людина, виступає в правових відносинах через юридичні фікції,
тобто через автора, і згідно зі змістом права на використання імені, автор
- як об’єкт інтелектуальної власності людини, наділений певними
повноваженнями, серед яких і здійснення права звернення. Людина може
реалізувати себе в праві, через створену інтелектуальну власність –
автора, використовуючи право на визнання людини творцем, автором,
виконавцем, винахідником тощо (ст. 423 вашого ЦКУ).

Відповідно до ст.3,5,8,9,19 Конституції України, Конвенції з прав людини
та ст.202,203,509,510,511,526,527,546,626,636 статей Цивільного кодексу
України, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь своїм правом
Кредитора(як третя сторона в договорі, на користь якої він був
укладенний), без права зворотньоі вимоги боржника, який зобовʼязаний
утриматися або вчинити певні дії на користь Кредитора!

Згідно вищенаведеного, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, людина в
правовому статусі людина, що є народ, дозволяю обробку персональних даних
лише для отримання відповіді на мое питання, з дотриманням усіх законних
правил обробки персональних даних згідно Закону України «Про захист
персональних даних»! 
Забороняю використовувати персональні данні у спосіб
або з метою, які звужують конституційні права і свободи людини і
громадянина згідно внутрішнього та міжнародного законодавства УКРАІНИ.

Забороняю передавати персональні данні третім особам без згоди автора,
при будь-яких діях володільця, крім цього звернення.
Забороняю використовувати щодо мене будь які фікції та презумпції, подобні
ст.24 ЦКУ та всі майбутні ваші аферти залишаю без акцепту щодо мене, в
будь-якій формі.

На підставі ст. 19 Загальної Декларації прав людини, ст.19, ч.2
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.34,40
Конституції України, ст.1,2,3,4,,5,6,7,10,12,14,16,19 Закону України Про
доступ до публічної інформації, ст.2,3,5,6,7,11 Закону України «Про
інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників
інформації щодо надання інформації, вимагаю надати наступну інформацію
(наступні документи):

- Документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки)
можливий тільки при наявності загранпаспорта та нотаріальний дозвіл батька
для виїзду за кордон;
- документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки)
можливий при наявності свідоцтва про народження та без нотаріального
дозволу батька.

Дитина планує виїзд з мамою в кінці червня 2023 року.

Звертаю увагу, що доступ до інформації забезпечується із принципами
прозорості, відкритості та рівноправності. 
Якщо запитуваної інформації у
вас немає, то вимагаю відправити запит до розпорядника інформації.

Уточнюю, мій запит не є зверненням. 
Різниця між запитом та зверненням:
Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит
— прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії,
викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати
публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення
визначене статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке
роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону України “Про звернення громадян”.
Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою
реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене
статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України
“Про доступ до публічної інформації”, звернення — з метою реалізації низки
конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть
реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та
місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними
справами.
І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання
відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.

Вимагаю згідно чинного законодавства, надати мені запит публічну
інформацію, протягом 5 робочих днів.

З повагою,
Ав: Сергій 

За та від ЄВЦИХЕВИЧ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #113337 email]

Is [Кабінет Міністрів України request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Кабінет Міністрів України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

4 Attachments

Відповідь у вкладених файлах. 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

От: Сергій <[FOI #113337 email]>
Отправлено: суббота, 3 июня 2023 г. 13:20
Кому: Publishinfo
Тема: Інформаційний запит - Виїзд дитини за кордон
 
Доброго дня!

Ст.6 Декларації прав людини та ст.16 Міжнародного пакту про громадянські
та політичні права зазначає право людини на визнання її правосубʼєктності,
де б вона не перебувала, тому я, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь
своїм правом - заявляю, що я людина в правовому статусі людина, що є
народ, та згідно ст.15 Декларації прав людини маю право на громадянство,
про що я в заявляю!

Так як, людина, виступає в правових відносинах через юридичні фікції,
тобто через автора, і згідно зі змістом права на використання імені, автор
- як об’єкт інтелектуальної власності людини, наділений певними
повноваженнями, серед яких і здійснення права звернення. Людина може
реалізувати себе в праві, через створену інтелектуальну власність –
автора, використовуючи право на визнання людини творцем, автором,
виконавцем, винахідником тощо (ст. 423 вашого ЦКУ).

Відповідно до ст.3,5,8,9,19 Конституції України, Конвенції з прав людини
та ст.202,203,509,510,511,526,527,546,626,636 статей Цивільного кодексу
України, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, користуюсь своїм правом
Кредитора(як третя сторона в договорі, на користь якої він був
укладенний), без права зворотньоі вимоги боржника, який зобовʼязаний
утриматися або вчинити певні дії на користь Кредитора!

Згідно вищенаведеного, я - автор, Сергій Юрійович Євцихевич, людина в
правовому статусі людина, що є народ, дозволяю обробку персональних даних
лише для отримання відповіді на мое питання, з дотриманням усіх законних
правил обробки персональних даних згідно Закону України «Про захист
персональних даних»! 
Забороняю використовувати персональні данні у спосіб
або з метою, які звужують конституційні права і свободи людини і
громадянина згідно внутрішнього та міжнародного законодавства УКРАІНИ.

Забороняю передавати персональні данні третім особам без згоди автора,
при будь-яких діях володільця, крім цього звернення.
Забороняю використовувати щодо мене будь які фікції та презумпції, подобні
ст.24 ЦКУ та всі майбутні ваші аферти залишаю без акцепту щодо мене, в
будь-якій формі.

На підставі ст. 19 Загальної Декларації прав людини, ст.19, ч.2
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.34,40
Конституції України, ст.1,2,3,4,,5,6,7,10,12,14,16,19 Закону України Про
доступ до публічної інформації, ст.2,3,5,6,7,11 Закону України «Про
інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників
інформації щодо надання інформації, вимагаю надати наступну інформацію
(наступні документи):

- Документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки)
можливий тільки при наявності загранпаспорта та нотаріальний дозвіл батька
для виїзду за кордон;
- документ, яким підтверджено те, що виїзд в Польщу дитині(3 роки)
можливий при наявності свідоцтва про народження та без нотаріального
дозволу батька.

Дитина планує виїзд з мамою в кінці червня 2023 року.

Звертаю увагу, що доступ до інформації забезпечується із принципами
прозорості, відкритості та рівноправності. 
Якщо запитуваної інформації у
вас немає, то вимагаю відправити запит до розпорядника інформації.

Уточнюю, мій запит не є зверненням. 
Різниця між запитом та зверненням:
Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит
— прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії,
викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати
публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення
визначене статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке
роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону України “Про звернення громадян”.
Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою
реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене
статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України
“Про доступ до публічної інформації”, звернення — з метою реалізації низки
конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть
реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та
місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними
справами.
І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання
відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.

Вимагаю згідно чинного законодавства, надати мені запит публічну
інформацію, протягом 5 робочих днів.

З повагою,
Ав: Сергій 

За та від ЄВЦИХЕВИЧ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #113337 email]

Is [Кабінет Міністрів України request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Кабінет Міністрів України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Кабінет Міністрів України

3 AttachmentsУВАГА!!! Електронна адреса [1][email address] є технологічною і
використовується системою електронного документообігу ДМС виключно для
автоматичної розсилки відповідей. Відповідати на листи, що надходять  з
цієї адреси, не потрібно.

У разі необхідності свої листи надсилайте на адреси:

- [2][email address] – для звернень громадян;

- [3][email address] – для кореспонденції організацій;

- [4][email address] - для кореспонденції органів судової влади.

  

Цей електронний документ створено в системі електронного документообігу
ДМС з використанням електронного цифрового підпису та відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» ([5]http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та Закону
України «Про електронні довірчі послуги»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155...) є оригіналом.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа
може проводитися шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

При необхідності Ви можете здійснити перевірку електронного документа,
скориставшись он-лайн сервісом Акредитованого центру сертифікації ключів
органів юстиції України ([6]https://ca.informjust.ua/verify).

Для цього необхідно:

1. Розархівувати файли з архіву, який долучено до електронного листа (в
архіві знаходиться файл з розширенням pdf (безпосередньо електронний
документ) та з розширенням p7s (файл електронного цифрового підпису)).

2. Відкрити он-лайн сервіс перевірки ЕЦП (https://ca.diia.gov.ua/verify
або https://czo.gov.ua/verify) .

3. Виділити одночасно два файли (один з розширенням pdf та другий з
розширенням p7s) та перетягнути їх мишкою у попередньо відкрите вікно
он-лайн сервісу перевірки ЕЦП.

4. Після проведення перевірки у вікні он-лайн сервісу буде відображено її
результати. У разі вдалої перевірки інформація про результати
відображається на зеленому фоні.

 

 

Державна міграційна служба України

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. https://ca.informjust.ua/verify

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

 

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature
database 26949 (20230323) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
[1]http://www.eset.com

References

Visible links
1. http://www.eset.com/

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

() , :
0000-0204-ϲ/172-2023/24704 : 27.06.2023

:
. .

Foi+request-113337-
[email address]

ϳ:

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]