Волеизъявление о получение ответа на запрос

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ирина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Являясь Живым Человеком ЖенЧиной в статусе Человека с гражданством Союза ССР /Украинская ССР, являясь Титульным ИзКонным Народом РУСов Славян города Белгород-Днестровский, принимая во внимание Конвенцию ООН "О защите Прав Человека и основных СвАбод", Всеобщую Декларацию Прав Человека" ст.6, являясь высшей ценностью Державы, которая отвечает передо Мной за свою деятельность, утверждает и гарантирует Мои Права и СвАбоды КУ ст.3, являясь НаРодом Прямой Владой-Властью с Прямым её осуществлением ст.5, собственником ОбщеНародной собственности, а именно Земли, ПриРодных ресурсов, движимого и недвижимого имущества, бюджета, денежных средств КУ ст 95, 142, являясь дееспособной, Правоспособной, кредитором, субъектом междуНаРодного публичного Права
Волеизъвляю получить ответ на Мой вопрос-запрос
Кто является собственником здания приватбанка по ул. Первомайская 75/3
С Абсолютной Любовью Живой Человек ЖенЧина Ирина

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

1 Attachment

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
НЕРУХОМОГО МАЙНА

від 09.08.2021 На №02/62-6

№ 02/62-65/67          від 04.08.2021

                                                                                 
  Пані Ірині

                                                                    
            [FOI #90585 email]

Про залишення без розгляду запиту-звернення

та повернення заявнику

За приписами ст.1 Закону України «Про звернення громадян» Громадяни
України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого
самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб
відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Статтею 5 чинного Закону  визначено вимоги до звернення.

Відтак, звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за
допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри,
телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до
відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу,
повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове
звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет,
засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В
електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу,
на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші
засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається
заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від
дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7
цього Закону.

Керуючись приписами ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»
повертаємо звернення-запит без розгляду.

Поряд з цим повідомляємо, що повернення звернення у зв’язку з оформлення
без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» не є
перешкодою для повторного звернення з оформлення у відповідності з
вимогами чинного Закону.

В частині інформації, щодо власника будівлі повідомляємо, що Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»; Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень; Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно; Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25
грудня 2015 р. № 1127 не передбачено надання інформації з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно на будь які звернення, запити, а
надається виключно на підставі заяви поданої через фронт-офіс - центр
надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України
“Про адміністративні послуги” та обов’язкового подання документа, що
підтверджує оплату адміністративних послуг.

Поряд з цим необхідно зауважити, що Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено
отримання інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно
в он-лайн режимі при умові ідентифікації запитувача інформації та
обов’язковій оплаті адміністративного збору за надання інформації.