Волевиявлення

Жінка: Аліна Володимирівна: з Роду Площик

Від Жінки Аліни,
по батьку Володимирівни,
з Роду (Кляуз) Площик
Кредитора, Власника, Розпорядника, Бенефіціара, Вигодонабувача через Людину в статусі Людина, Людину з Правами.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

ВОЕВИЯВЛЕННЯ!
Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами, а саме Людина в статусі Людина залишаю виключно за Собою.
Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую відповідно до статусу Людини визнати правосуб' єкність моїх дітей: Людини з правами Дениса: сина Аліни та Дмитра: з Роду Площик та Людини з правами Діани: доньки Аліни та Дмитра: з Роду Площик.
Вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Жінці: Аліні Володимирівні: з Роду Площик Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус. Це моя воля! Рішення остаточне! Питання закрите!
Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ! ВИМАГАЮ повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене Жінку: Аліну Володимирівну: з Роду Площик про це повідомити.
Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність відповідно до міжнародного кримінального права.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід, окрім прибутку. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.
Суб'єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор:
Жінка: Аліна Володимирівна: з Роду Площик