Волевиявлення-запит-вимога

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ірина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Україна 254128
м. Київ 128 вул. Блюхера, будинок 9 кв.82
Ірина Василівна Кальницька

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ 37508596
Уповноваженій особі
Свириденко Юлії Анатоліївні
Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2

Четверте березня дві тисячі двадцять четвертий рік.

Волевиявлення-запит-вимога.
Автор даного документу, жінка із власним іменем Ірина роду Люзних, яка знаходилася в союзі із родом Кальницьких, людина, наділена правами і свободами, вільною волею, розумом, творчістю, совістю, гідністю, честю, справедливістю та відповідальністю, представник народу - єдиного джерела влади, суб'єкт міжнародного публічного права, вигодонабувач прав громадянина Української РСР/Союзу РСР по праву народження, власник, основний кредитор, інвестор, єдиний агент і вигодонабувач штучної людини (фізичної особи) - [КАЛЬНИЦЬКА І.В], яку було створено корпорацією УКРАЇНА 15 грудня 1998 року Радянським РУ ГУ МВС міста Києва.
Автор Повідомлення-запиту реально існуюча, свідома, дієздатна людина з повними правами і свободами, живонароджена жінка, створена на образ Божий, не є фізичною особою, юридичною особою, цивільною особою, виборчою одиницею, фірмою, ПІБ. Автор не є іноземцем, не мігрант, не фотокартка, не програмний код, не "держава в смартфоні", не документ, не назва в документі, не товар, не предмет, не річ, не живий змінений організм. Автор не померла 31.12.1899 року, не зникла безвісти і не потонула в морі, живе на землі, яка надана у володіння самим Богом.
На підставі вищевикладеного, автор проголошує свою вільну волю, даровану Богом та заявляє, що є вигодонабувачем та кредитором - третьою стороною відповідно до Конвенції та вимагає забезпечення і реалізації належних і заявлених автором прав і свобод. В зв'язку із цим, автор звертається до Вас як людина, а не ФІЗ.ОСОБА, не як ОСОБА та не як ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, вимагає надати детальну відповідь на такі запитання:

Автор даного документу є працівником державного медичного закладу Перинатальний центр міста Києва Московського району. Автор працевлаштована по безстроковому трудовому договору 1 травня 1996 року за паспортом громадянина СССР, де працює і по теперішній час.
Згідно ст.24 Закону "Про оплату праці" кожна людина має право отримувати належну їй заробітну плату за місцем праці. Автор вимагає надати відповідь:

1.Чи потрібно надавати документ для того, щоб отримати належну винагороду за оплату праці (заробітну плату) за місцем праці - в касі Перинатального центру міста Києва Московського району? Автор наголошує, що в даному медичному закладі автор працює 28 років та не є фізичною особою.

2.Автор вимагає негайно надати фотокопії затверджених штатних розписів Перинатального центру міста Києва Московського району, відповідно до якого виконувався державний бюджет України з 2000 по 2024 р. р.: першу сторінку, сторінку/сторінки зі штатним розписом централізованої лабораторії/клініко-діагностичної лабораторії, сторінку/сторінки зі штатним розписом адміністрації і останню сторінку, належним чином оформлену, відповідно до ДСТУ 4163-2003 та завірену відповідальною посадовою особою з розшифровкою посади, ПІБ, власним мокрим підписом.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Автор даного документу є людиною в правовому статусі людини, вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР, тому забороняє ототожнювати автора із фізичною особою та забороняє звертатися як до фізичної особи і прописувати автора як фізичну особу..
З повагою, Ірина Василівна Кальницька.

zapyt, Міністерство економіки

Добрий день.
 
          Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ
до публічної інформації” публічна інформація – відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.
         
           Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація
на матеріальному носії. Закон регулює відносини щодо доступу до
інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати
інформацію (зокрема й роз’яснювати законодавство, створювати довідки,
витяги чи надавати пояснення).
          Зокрема, для задоволення Вашого запиту необхідно створити
інформацію (а саме надати відповіді та відповідні роз’яснення).
          Ураховуючи вищевикладене, Ваш лист буде розглянуто Міністерством
відповідно до статті 20 Закону України “Про звернення громадян”.
 
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Мінекономіки
 
 
 

From: "meconomy" <[Міністерство економіки request email]>
To: "zapyt" <[email address]>
Date: Mon, 04 Mar 2024 17:27:20 +0200
Subject: Fwd: Інформаційний запит - Волевиявлення-запит-вимога
 
 
 
 
 

From: Ірина <[FOI #124788 email]>
To: FOI requests at Міністерство економіки <[Міністерство економіки request email]>
Date: Mon, 04 Mar 2024 16:16:43 +0200
Subject: Інформаційний запит - Волевиявлення-запит-вимога
 
Україна 254128
м. Київ 128 вул. Блюхера, будинок 9 кв.82
Ірина Василівна Кальницька

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ 37508596
Уповноваженій особі
Свириденко Юлії Анатоліївні
Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2

Четверте березня дві тисячі двадцять четвертий рік.

Волевиявлення-запит-вимога.
Автор даного документу, жінка із власним іменем Ірина роду Люзних, яка
знаходилася в союзі із родом Кальницьких, людина, наділена правами і
свободами, вільною волею, розумом, творчістю, совістю, гідністю,
честю, справедливістю та відповідальністю, представник народу -
єдиного джерела влади, суб'єкт міжнародного публічного права,
вигодонабувач прав громадянина Української РСР/Союзу РСР по праву
народження, власник, основний кредитор, інвестор, єдиний агент і
вигодонабувач штучної людини (фізичної особи) - [КАЛЬНИЦЬКА І.В], яку
було створено корпорацією УКРАЇНА 15 грудня 1998 року Радянським РУ ГУ
МВС міста Києва.
Автор Повідомлення-запиту реально існуюча, свідома, дієздатна людина з
повними правами і свободами, живонароджена жінка, створена на образ
Божий, не є фізичною особою, юридичною особою, цивільною особою,
виборчою одиницею, фірмою, ПІБ. Автор не є іноземцем, не мігрант, не
фотокартка, не програмний код, не "держава в смартфоні", не документ,
не назва в документі, не товар, не предмет, не річ, не живий змінений
організм. Автор не померла 31.12.1899 року, не зникла безвісти і не
потонула в морі, живе на землі, яка надана у володіння самим Богом.
На підставі вищевикладеного, автор проголошує свою вільну волю,
даровану Богом та заявляє, що є вигодонабувачем та кредитором -
третьою стороною відповідно до Конвенції та вимагає забезпечення і
реалізації належних і заявлених автором прав і свобод. В зв'язку із
цим, автор звертається до Вас як людина, а не ФІЗ.ОСОБА, не як ОСОБА
та не як ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року,
які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації
щодо надання публічної інформації, вимагає надати детальну відповідь
на такі запитання:

Автор даного документу є працівником державного медичного закладу
Перинатальний центр міста Києва Московського району. Автор
працевлаштована по безстроковому трудовому договору 1 травня 1996 року
за паспортом громадянина СССР, де працює і по теперішній час.
Згідно ст.24 Закону "Про оплату праці" кожна людина має право
отримувати належну їй заробітну плату за місцем праці. Автор вимагає
надати відповідь:

1.Чи потрібно надавати документ для того, щоб отримати  належну
винагороду за оплату праці (заробітну плату) за місцем праці - в касі
Перинатального центру міста Києва Московського району?  Автор
наголошує, що в даному медичному закладі автор працює 28 років та не є
фізичною особою.

2.Автор вимагає негайно надати фотокопії затверджених штатних розписів
Перинатального центру міста Києва Московського району, відповідно до
якого виконувався державний бюджет України з 2000 по 2024 р. р.: першу
сторінку, сторінку/сторінки зі штатним розписом централізованої
лабораторії/клініко-діагностичної лабораторії, сторінку/сторінки зі
штатним розписом адміністрації і останню сторінку, належним чином
оформлену, відповідно до ДСТУ 4163-2003 та завірену відповідальною
посадовою особою з розшифровкою посади, ПІБ, власним мокрим підписом.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але
якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути
відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому
разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня
отримання запиту належним розпорядником. У відмові в задоволенні
запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за
розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить
суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Автор даного документу є людиною в правовому статусі людини,
вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР, тому
забороняє ототожнювати автора із фізичною особою та забороняє
звертатися як до фізичної особи і прописувати автора як фізичну
особу..
З повагою, Ірина Василівна  Кальницька.

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на
цей запит.
[1][FOI #124788 email]

Is [2][Міністерство економіки request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Міністерство економіки? If so, please contact us using
this form:
[3]https://dostup.org.ua/change_request/new...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть
опубліковані на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:foi%2brequest-124788-af62f3bd%40dostup.org.ua
2. mailto:meconomy%40me.gov.ua
3. https://dostup.org.ua/change_request/new...

Мінекономіки, Міністерство економіки

3 Attachments

4707-05/17511-03 : 07.03.2024

:
. ..

ϳ:

!!! ̳: [Міністерство економіки request email].

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Андрій Олександрович Палатний,

1 Attachment

 

 

From:
Sent: Monday, April 1, 2024 6:18 PM
To: '[email address]'
<[email address]>
Subject:

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]