Втрата чи позбавлення громадянства Країнської РСР/Української Радянської Соціалістичної Республіки

Доброго дня!

Заявляючи та реалізуючи Свої права Людини в статусі Людина за народженням Я Жива Жінка Ірина з Роду: Кальницьких ©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(осіб) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна - Кальницької Ірини Василівни повідомляю про наступне:
Згідно міжнародного законодавства з прав людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) в яких вказано, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.
В ст. 3 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (254к/96-ВР) (імперативний припис) зазначено «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.»
На виконання і дотримання правових засад визначених Конституцією України (254к/96-ВР) (імперативний припис), законами України "Про інформацію" (2657-12), та іншими нормативно-правовими актами, керуючись положеннями частини другої статті 34. Конституції України (254к/96-ВР) (імперативний припис), згідно якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір ({Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}), користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:
Вимагаю надати наступну інформацію
(завірені належним чином фотокопії оригіналів документів):
1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Української РСР, Верховної Ради Союзу РСР :
- про вихід Кальницької Ірини Василівни з громадянства Союзу РСР / Української РСР;
- про втрату Кальницькою Іриною Василівноюгромадянства Союзу РСР / Української РСР;
- про позбавлення Кальницьку Ірину Василівну громадянства Союзу РСР / Української РСР; за період часу з 1991 року по 2022р.
Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.
2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Ірині: Василівні: з Роду Кальницьких ©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше, та забороняю понижати Мій статус.
3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вихідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті, та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Ірини:Василівни:з Роду Кальницька© про це повідомити.
5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобов’язань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепту. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.Тільки задля користі.
З повагою,

Суб’єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, Людина з Правами, основний кредитор, : Ірина:Василівна:з Роду Кальницьких©