Заява ЗВЕРНЕННЯ 30 07 2019

Доброго дня!
Запит на отримання публічної інформації
(в порядку ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

В містах України, незаконно зобов’язали цілодобові стоянки та виделені місця для паркування, о збудовані за кошти громадян, сплачувати, в порушення діючого законодавства, додаткові кошти та побори. На теперішній час, ситуація складається слідуючим образом:

В Податковому Кодексі України (ст. 268-1.2.1.) зазначено, що об’єктом оподаткування паркувальним збором є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Стаття 268-1.2.2: Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.).
Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в контексті положень ст. 268-1 Податкового кодексу України затверджується тільки для справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, та сам по собі не може бути підставою для виникнення права користування земельною ділянкою комунальної власності в порядку, визначеному ст. 116 Земельного кодексу України.
Відповідно до ст. 79 Земельного кодексу України, земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Статтею 79-1 Земельного кодексу України визначено, що формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
Формування земельних ділянок здійснюється в порядку відведення земельних ділянок із земель державної і комунальної власності, шляхом поділу або об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, шляхом визначення меж земельних ділянок державної або комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.
Дані про місце розташування земельної ділянки вносяться до державного земельного кадастру (п.п. 4 п. 72 "Порядку ведення Державного земельного кадастру", затвердженого постановою КМУ від 17.10.12 р. №1051).

Згідно з Постанови Кабінету Міністрів України від 3.12.2009 р. N 1342 – майданчики для паркування, та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 г. N 115 (115-96-п) – цілодобові стоянки).

Але, що особливо зазначається по всьому Законодавству базою оподаткування та сплати податків, що в разі майданчика для паркування, що в разі цілодобової стоянки – земельна ділянка!

Органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень реалізують від імені територіальної громади повноваження власника земельних ділянок комунальної власності та повинні забезпечити оформлення правовстановлюючих документів на таких землях, в тому числі і на тих, де розміщуються та зорганізуються паркувальні майданчики та цілодобові автостоянки.

От же, земельна ділянка що для паркувального майданчика, що для цілодобової стоянки повинна бути сформована згідно статті 79-1 Земельного кодексу України.

Крім цього, у земельної ділянки, крім кадастрового номеру, для внесення її до Рішень міських рад та заключеня Договорів, в тому числі і «балансоутримування», повинна бути законна – АДРЕСА.

Згідно роз’яснення МінЮста, адреси надаються в межах міста, Рішенням місцевого виконкому. При відсутності адреси, всі договори, всі проплати, всі Рішення та Переліки на земельні ділянки відведені під паркувальні майданчики та цілодобові стоянки, згідно роз’яснення МінЮста та рішень судів України, будуть – НЕЗАКОННІ.

Відповідно до рішень міських рад України(в разних містах рішення мають свої назви, але це суті цих Рішень не міняє) «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у місті….», разні комунальні підприємства та юридичні лиця є уповноваженою особою на експлуатацію майданчиків для платного паркування на території міста та укладення договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів.
Відповідно до змісту листів місьцевих рад по містах України укладення договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів на паркувальних майданчиках та спеціально відведених автостоянках є способом отримання земельної ділянки для провадження господарської діяльності із зберігання транспортних засобів поза порядком, визначеним у Земельному законодавстві.
Поняття «балансоутримання» відсутнє у законодавчих актах, однак, зважаючи на аналіз статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можна лише дізнатись про обов’язки «балансоутримувача» - здійснює утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, та якого визначив власник такого об’єкта благоустрою.
Відповідно до правил ведення бухгалтерської, статистичної та іншої передбаченої законодавством звітності балансоутримання передбачає утримання на балансі відповідного майна.
Згідно з положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "баланс" є елементом фінансової звітності підприємства.
Відповідно до ч. 3 ст. 78 Господарського кодексу України майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
З наведеного вбачається, що для укладення договорів «балансоутримання» місць для паркування транспортних засобів, відповідне майно та земельні ділянки повинні бути закріплені за комунальним підприємством у порядку, визначеному ст. 78 Господарського кодексу України – на праві господарського відання.
Таким чином такі комунальні підприємства та юридичні лиця не володіють комунальним майном(балансом), у вигляді земельних ділянок або основних засобів на паркувальних майданчиках та виделиних автостоянках міста, а від так не може розпоряджатися правом експлуатації зазначеного майна та укладати будь-які договори щодо передачі земельних ділянок або іншого майна, зокрема під організацію паркувальних майданчиків та спеціально відведених автостоянок.
Є підстави вважати, що для прийняття рішення з Переліками майданчиків, посадові особи місцевого самоврядування взагалі не перевіряють розміщення паркувальних майданчиків та автостоянок на комунальних земельних ділянках та не приймали заходів щодо формування земельних ділянок згідно ст. 79-1 Земельного кодексу України.
Крім цього, до таких Договорів «балансоутримування», додається додаткова угода №1, на утримання тих самих підприємств, де кошти що переводяться на їх рахунок, що є прямою корупційною вимогою.

Таким чином, такі комунальні підприємства та юридичні лиця в Україні здійснюють фіктивну підприємницьку діяльність. Навязують додаткові кошти виплат, порушують соціальні права громадян України.

Також власники або землекористувачі повинні сплачувати земельний податок.

Порядок, що зараз існує на нашу думку, створює передумови для зловживань посадовими особами місцевого самоврядування повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розміщено паркувальні майданчики та цілодобові автостоянки, може бути використаний та вже використовується у корупційних схемах посадових осіб, влече за собою порушення прав споживачів, завищення незаконних податків і сборів, шахрайські тарифи та несе ризики для нормального функціонування та роботи паркувальних майданчиків та цілодобових автостоянок на території міст України, а також порушує суспільні інтереси членів територіальних громад.

Дозволяє, грабувати громадян України. Незаконні кошти, що «шахрайки» були оманом в порушення законодавства пограбовані, розраховуються вже в десятки мільйонів гривень. Як що це не зупинити, та не привести все в рамки законодавства, громадян будуть продовжувати – ГРАБУВАТИ!!!

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу повідомити та надати інформацію:

1) Коли саме, будуть прийняті міри по приведенню рішень міських рад до діючого законодавства, в частині формування земельних ділянок?

Відповідь просимо направити на поштову адресу, та направити на пошту :65033, м.Одеса, вул..Новікова 2а, буд.42а, та розмістити на сайті. У випадку, якщо запитувана інформація буде перевищувати 10 сторінок, гарантуємо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк згідно зі статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Звертаємо Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, ми будемо змушені звертатись за захистом
З повагою,
Игорь Француз

dolishnya, Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

 

 

From: [email address] <[email address]>
Sent: Thursday, August 1, 2019 2:20 PM
To: Dolishnya <[email address]>
Subject: Fwd: Інформаційний запит - Заява ЗВЕРНЕННЯ 30 07 2019

 

 

-------- Исходное сообщение --------

Тема: Інформаційний запит - Заява ЗВЕРНЕННЯ 30 07 2019
Дата: 2019-07-30 18:36
От: Игорь <[1][FOI #52126 email]>
Кому: FOI requests at Міністерство соціальної політики України
<[2][Міністерство соціальної політики України request email]>

 

Доброго дня!

Запит на отримання публічної інформації

(в порядку ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

             Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

            Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 

В містах України, незаконно зобов’язали цілодобові стоянки та виделені місця для паркування, о збудовані за кошти громадян, сплачувати,  в порушення діючого законодавства, додаткові кошти та побори. На теперішній час, ситуація складається слідуючим образом:

 

В Податковому Кодексі України (ст. 268-1.2.1.) зазначено, що об’єктом оподаткування паркувальним збором є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Стаття 268-1.2.2: Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.).

           Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в контексті положень ст. 268-1 Податкового кодексу України затверджується тільки для справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, та сам по собі не може бути підставою для виникнення права користування земельною ділянкою комунальної власності в порядку, визначеному ст. 116 Земельного кодексу України.

Відповідно до ст. 79 Земельного кодексу України, земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Статтею 79-1 Земельного кодексу України  визначено, що формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Формування земельних ділянок здійснюється в порядку відведення земельних ділянок із земель державної і комунальної власності, шляхом поділу або об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, шляхом визначення меж земельних ділянок державної або комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.

Дані про місце розташування земельної ділянки вносяться до державного земельного кадастру (п.п. 4 п. 72 "Порядку ведення Державного земельного кадастру", затвердженого постановою КМУ від 17.10.12 р. №1051).

 

Згідно з Постанови Кабінету Міністрів України від 3.12.2009 р. N 1342 – майданчики для паркування, та Постанови Кабінету Міністрів України  від 22.01.1996 г. N 115 (115-96-п) – цілодобові стоянки).

 

Але, що особливо зазначається по всьому Законодавству базою оподаткування та сплати податків, що в разі майданчика для паркування, що в разі цілодобової стоянки – земельна ділянка!

 

Органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень реалізують від імені територіальної громади повноваження власника земельних ділянок комунальної власності та повинні забезпечити оформлення правовстановлюючих документів на таких землях, в тому числі і на тих, де розміщуються та зорганізуються паркувальні майданчики та цілодобові автостоянки.

 

От же, земельна ділянка що для паркувального майданчика, що для цілодобової стоянки повинна бути сформована згідно статті 79-1 Земельного кодексу України.

 

Крім цього, у земельної ділянки, крім кадастрового номеру, для внесення її до Рішень міських рад та заключеня Договорів, в тому числі і «балансоутримування», повинна бути законна – АДРЕСА.

 

Згідно роз’яснення МінЮста, адреси надаються в межах міста, Рішенням місцевого виконкому. При відсутності адреси, всі договори, всі проплати, всі Рішення та Переліки на земельні ділянки відведені під паркувальні майданчики та цілодобові стоянки,  згідно роз’яснення МінЮста та рішень судів України, будуть – НЕЗАКОННІ.

 

Відповідно до рішень міських рад України(в разних містах рішення мають свої назви, але це суті цих Рішень не міняє) «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у місті….», разні комунальні підприємства та юридичні лиця є уповноваженою особою на експлуатацію майданчиків для платного паркування на території міста та укладення договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів.

              Відповідно до змісту листів місьцевих рад по містах України укладення договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів на паркувальних майданчиках та спеціально відведених автостоянках є способом отримання земельної ділянки для провадження господарської діяльності із зберігання транспортних засобів поза порядком, визначеним у Земельному законодавстві.

               Поняття «балансоутримання» відсутнє у законодавчих актах, однак, зважаючи на аналіз статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можна лише дізнатись про обов’язки «балансоутримувача» - здійснює утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, та якого визначив власник такого об’єкта благоустрою.

               Відповідно до правил ведення бухгалтерської, статистичної та іншої передбаченої законодавством звітності балансоутримання передбачає утримання на балансі відповідного майна.

Згідно з положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "баланс" є елементом фінансової звітності підприємства.

                Відповідно до ч. 3 ст. 78 Господарського кодексу України майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

                 З наведеного вбачається, що для укладення договорів «балансоутримання»  місць для паркування транспортних засобів, відповідне майно та земельні ділянки повинні бути закріплені за комунальним підприємством у порядку, визначеному ст. 78 Господарського кодексу України – на праві господарського відання.

                  Таким чином такі комунальні підприємства та юридичні лиця не володіють комунальним майном(балансом), у вигляді земельних ділянок або основних засобів на паркувальних майданчиках та виделиних  автостоянках міста, а від так не може розпоряджатися правом експлуатації зазначеного майна та укладати будь-які договори щодо передачі земельних ділянок або іншого майна, зокрема під організацію паркувальних майданчиків та спеціально відведених автостоянок.

                   Є  підстави вважати, що для прийняття рішення з Переліками майданчиків, посадові особи місцевого самоврядування взагалі не перевіряють розміщення паркувальних майданчиків та автостоянок на комунальних земельних ділянках та не приймали заходів щодо формування земельних ділянок згідно ст. 79-1 Земельного кодексу України.

                    Крім цього, до таких Договорів «балансоутримування», додається додаткова угода №1, на утримання тих самих підприємств, де кошти що переводяться на їх рахунок, що є прямою корупційною вимогою.

 

Таким чином, такі комунальні підприємства та юридичні лиця в Україні здійснюють фіктивну підприємницьку діяльність. Навязують додаткові кошти виплат, порушують соціальні права громадян України.

 

Також власники або землекористувачі повинні сплачувати земельний податок.

 

Порядок, що зараз існує на нашу думку, створює передумови для зловживань посадовими особами місцевого самоврядування повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розміщено паркувальні майданчики та цілодобові автостоянки, може бути використаний та вже використовується у корупційних схемах посадових осіб, влече за собою порушення прав споживачів, завищення незаконних податків і сборів, шахрайські тарифи  та несе ризики для нормального функціонування та роботи паркувальних майданчиків та цілодобових автостоянок на території міст України, а також порушує суспільні інтереси членів територіальних громад.

 

Дозволяє, грабувати громадян України. Незаконні кошти, що «шахрайки» були оманом в порушення законодавства пограбовані, розраховуються вже в десятки мільйонів гривень. Як що це не зупинити, та не привести все в рамки законодавства, громадян будуть продовжувати – ГРАБУВАТИ!!!

 

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу повідомити та надати інформацію:

 

1)      Коли саме, будуть прийняті міри по приведенню рішень міських рад до діючого законодавства, в частині формування земельних ділянок?

 

Відповідь просимо направити на поштову адресу, та направити на пошту :65033, м.Одеса, вул..Новікова 2а, буд.42а, та розмістити на сайті. У випадку, якщо запитувана інформація буде перевищувати 10 сторінок, гарантуємо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк згідно зі статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Звертаємо Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, ми будемо змушені звертатись за захистом

З повагою,

Игорь Француз

 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.

-------------------------------------------------------------------

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #52126 email]
2. mailto:[Міністерство соціальної політики України request email]

Доброго дня!
Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу повідомити та надати інформацію:
1. Чи затверджено на території Вашої ради перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів? Надати копію відповідного рішення.
2. Чи включено в зазначений перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів земельні ділянки, відведені під розміщення спеціально відведених цілодобових автостоянок.
3. Чи сформовано відповідно до ст. 79-1 Земельного кодексу України земельні ділянки, відведені під розміщення спеціально відведених автостоянок та паркувальних майданчиків?
4. На підставі яких документів встановлено місцезнаходження, загальну площу, технічне облаштування та кількість паркувальних місць на спеціально відведених автостоянках, та паркувальних майданчиках включених в Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.
5. Який порядок присвоєння адрес спеціально відведеним автостоянкам та паркувальним майданчикам на території Вашої ради.
6. Повідомити інформацію про суму збору за місця для паркування, яка була сплачена до місцевого бюджету за останні три роки. Інформацію прошу надати у розрізі за майданчиками для платного паркування та спеціально відведених автостоянок.
7. Чи є на території Вашого населеного пункту спеціально відведені автостоянки та паркувальні иайданчики, побудовані за рахунок місцевого бюджету.
8. Чи встановлено на території Вашої ради правила щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.
9. Який порядок справляння збору за місця для паркування з спеціально відведених автостоянок на території Вашої ради.
10. Коли саме, будуть прийняті міри по приведенню рішень міських рад до діючого законодавства, в частині формування земельних ділянок?
Відповідь просимо направити на поштову адресу :65033, м.Одеса, вул..Новікова 2а, буд.42а, та розмістити на сайті.
ПО КОЖНОМУ З ПИТАНЬ, ВИМАГАЄМО ОКРЕМОЇ ВІДПОВІДІ.

З повагою,

Игорь

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

1 Attachment

dolishnya, Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[Subject only] RE: Інформаційний запит - Заява ЗВЕРНЕННЯ 30 07 2019

показати цитоване

Державна фіскальна служба України,

1 Attachment

Департамент земельних ресурсів,

1 Attachment

Департамент земельних ресурсів,

1 Attachment

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

1 Attachment

Ксения Марченко,

1 Attachment

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Державна фіскальна служба України,

1 Attachment

Доброго дня!

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України №14459/10/15-32-04-21 від 08.10.2018 р. для повноцінного оподаткування, місцева рада повинна прийняти Перелік спеціальних земельних ділянок відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому обов’язково повинні бути зазначені:
1. Місцезнаходження
2. Загальна площа
3. Технічне облаштування
4. Кількість місць для паркування
5. Перелік осіб які уповноважені організовувати та проводити даний вид діяльності на даній ділянці.

Відповідно до Законодавства України, точне місцезнаходження земельної ділянки зазначається кадастровим номером, а точне місцезнаходження об’єкту зазначається Поштовою адресою, що присвоєна рішенням місцьвиконкому.

Загальна площа, земельної ділянки розраховується за такими Методами та способами:

а) Аналітичний, коли площа обчислюється за результатами вимірів ліній на місцевості, за результатами вимірів ліній і кутів на місцевості або по їхніх функціях (координатам вершин фігур) сертифікованими приладами та пристроями. Якщо ділянка надто велика, то її можна поділити на декілька квадратів, які називають полігонами..

б) Графічний метод має топографічне підґрунтя. Основою таких вимірів є карта, на якій з використанням масштабу і проводяться виміри ділянки або полігонів, з яких вона складається.

в) Механічний спосіб є більш сучасним та ефективним, коли площа визначається за планом за допомогою спеціальних сертифікованих приладів (планіметрів) або пристосувань (палеток). Іноді ці способи застосовують комбіновано, наприклад, частина лінійних величин для обчислення площі визначають за планом, а частину беруть із результатів вимірів на місцевості.

Для здійснення геодезичних вимірів найчастіше використовують прилад планіметр.

Трапляється, що для правильних вимірів площі ділянки використовують усі три методи одночасно, комбінуючи засоби аби досягнути максимально точного результату. Площу ділянки також можна розрахувати на комп’ютері, сформувавши цифрову модель місцевості та вирахувавши всі необхідні показники.

Якісь цифри, місцеві ради всієї країни зазначають у Рішеннях відносно паркувальних майданчиків.

1) Як повинно в Рішеннях місцьких рад, бути зазначено МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, для оподаткування?
2) Чи повинно бути зазначено кадастровий номер виділеної земельної ділянки, що підлягає оподаткуванню?
3) Якими саме приборами та приладами перевіряється вказана площа земельної ділянки, що підлягає оподаткуванню?

З повагою,

Игорь

3 Attachments

надання інформації щодо формування спеціальних земельних ділянок
відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобі

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

Ксения Марченко,

2 Attachments

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації - Центральний апарат,

1 Attachment

Департамент транспорта,

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

КП "Одестранспарксервис",

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]