Законодавство

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
згідно з Законом України
"Про доступ до публічної інформації"

Вих.№11/2024 30 січня 2024рік

Беручи до уваги Конституцію Ураїни від 28.06.1996 ,яка була прийнята Законом України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» за номером 254/96 ВР від 28.06.1996 року відповідно до тексту якої, єдиним джерелом влади в Україні є народ ,який здійснює свою владу безпосередньо ,або через органи державної влади .В Україні визнається і діє принцип верховенства права ,Конституція Україні містить в собі норми прямої дії , та має найвищу юридичну силу ,закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати фундаментальним принципам дотримання прав та свобод людини і громадянина які закладені в ній.
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент-Верховна Рада України. Основними рисами парламенту (Верховної Ради України) є: загальнонаціональний представницький характер який проявляється шляхом проведення голосування, виключне право на яке належить народу України. Склад парламенту формується шляхом виборів народних депутатів, Верховна Рада України є пріоритетним органом в системі органів державної влади в Україні ,та загальним представником волі Народу. Одною із головних функцій Верховної Ради України є: законодавча та установча (державотворча ,організаційна)-яка в свою чергу виражається у створені та формуванні центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади ,парламентських структур ,вирішені питань територіального устрою ,та здійснення функцій парламентського контролю. Отже можна дійти наступного висновку-що український парламент наділений можливістю представляти волю та інтереси народу ,а також здійснювати свій безпосередній обовязок щодо побудови української державності,відповідно до цього та на підстав:

статей: 1,2,3,4,5- п.1;6-п.1,ч.2;7,10,17 Закону України «Про інформацію» за номером 2657-12 ,від 2.10.1992 року, статей: 5,6,8,17,19,34,75,85,106, п.5 (розділу перехідні положення) Конституції України від 28.06.1996 введеною в дію Законом України» Про прийняття Конституції України і введення її в дію» за номером 254/96ВР від 28.06.1996 року , статей:7,ч.3;7/1;46,ч.2; 90,139,140,189,191 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» за номером 1861-VI, від 10.02.2010 року ,статей:1,3,4,9,ч.2 Закону України «Про правонаступництво України» за номером 1543-XII,від 12.09.1991 року, статей:24,26,205,п.1; Цивільного Кодексу України за номером 435-IV від 16.01.2003 року ,статей;2,5,8,10,11,14 Закону України «Про електроні документи та електронний документообіг» за номером 851-IV від 22.05.2003 року, пунктів: 217,219,220,229,230,231,232,додатку №2 Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» за номером 2215-IX від 21.04.2022 року.
Надайте будь ласка наступну інформацію, чи приймалися Верховною Радою України наступні нормативно правові акти у відповідності до чинної Конституції України(від 28.06.1996 року) :

1)Закон України «Про утворення Кабінету Міністрів України»
2)Закон України «Про перелік міністерств України»
3)Закон України «Про утворення Збройних Сил України»
4)Закон України «Про утворення Національної поліції»
5)Закон України «Про заснування поста Президента України»
6)Закон України «Про Президента України»
7)Закон України «Про вибори Президента України»
8)Чи надходило подання від Президента України на підставі п.19 ст.106 Конституції України до Верховної Ради України про оголошення стану війни і використання Збройних Сил України у звязку із застосуванням збройної агресії проти України
8)Закон України «Про затвердження Указу Президента України про оголошення стану війни»

Відповід надайте , будь ласка, в порядку поставлених запитань.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту,ст.22 частини 3 Закону України "Про доступ до публічної інформації" 3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

З повагою Вадим Іванович

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments