Запит

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

Автор даного документу, жінка із власним іменем Ірина роду Люзних, яка знаходилася в союзі із родом Кальницьких, людина, наділена правами і свободами, вільною волею, розумом, творчістю, совістю, гідністю, честю, справедливістю та відповідальністю, представник народу - єдиного джерела влади, суб'єкт міжнародного публічного права, вигодонабувач прав громадянина Української РСР/Союзу РСР по праву народження, власник, основний кредитор, інвестор, єдиний агент і вигодонабувач штучної людини (фізичної особи) - [КАЛЬНИЦЬКА І.В], яку було створено корпорацією УКРАЇНА 15 грудня 1998 року Радянським РУ ГУ МВС міста Києва.
Автор Повідомлення-запиту реально існуюча, свідома, дієздатна людина з повними правами і свободами, живонароджена жінка, створена на образ Божий, не є фізичною особою, юридичною особою, цивільною особою, виборчою одиницею, фірмою, ПІБ. Автор не є іноземцем, не мігрант, не фотокартка, не програмний код, не "держава в смартфоні", не документ, не назва в документі, не товар, не предмет, не річ, не живий змінений організм. Автор не померла 31.12.1899 року, не зникла безвісти і не потонула в морі, живе на землі, яка надана у володіння самим Богом.
На підставі вищевикладеного, автор проголошує свою вільну волю, даровану Богом та заявляє, що є вигодонабувачем та кредитором - третьою стороною відповідно до Конвенції та вимагає забезпечення і реалізації належних і заявлених автором прав і свобод. В зв'язку із цим, автор звертається до Вас як людина, а не ФІЗ.ОСОБА, не як ОСОБА та не як ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, вимагає надати детальну відповідь на такі запитання:

1.Прошу перерахувати Закони України та нормативно правові акти, в яких використовується термін "Людина" і які захищають права і свободи Людини в Україні. 2.Пенсіонер-це людина похилого віку, яка все життя працювала, а по досягненню пенсійного віку пішли на заслужений відпочинок та отримують пенсію.В зв'язку із цим прошу надати відповідь на таке запитання: чи є пенсійна виплата коштів ( пенсіонеру (пенсія) доходом? 3.У автора даного запиту є батьки похилого віку: татові 86, а мамі 81.Батьки є громадянами Української РСР/Союзу РСР по праву народження, мають статус дитини війни ( Велика Вітчизняна війна).Не проводять зовнішньо економічну діяльність, мають власний будинок ( НЕ ОБ'ЄКТ). Як саме мають оплачувати комунальні послуги люди похилого віку? 4.Чи виділяються кошти із Бюджету згідно ст.55 Бюджетного кодексу та ст.30 п.5 на оплату комунальних послуг людям похилого віку, хто користується статусом пенсіонера та громадянина Української РСР/Союзу РСР по праву народження ( наголошую, що люди, хто орстується статусом громадянина Української РСР/Союзу РСР)? 5.Якщо кошти виділяються на оплату комунальних послуг такій категорії людей, то як людина може скористатися цим?
Автор є людиною в правовому статусі людина, вигодонабувач прав громадянина Української РСР/Союзу РСР,не є фізособою, не проводить зовнішньо-економічну діяльність, а тому забороняє ототожнювати із фізособою та звертатися як до фіз.особи.

З повагою Ірина Василівна Кальницька.

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

Відповідно до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 08.02.2021 р. № 19:
1. Приймання службової кореспонденції, що надходить до Верховної Ради України, у тому числі до її органів та Апарату, народних депутатів України здійснюється структурним підрозділом з документального забезпечення засобами поштового зв'язку та/або через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ).
2. Звернення у паперовій формі подаються до Верховної Ради України:
1) засобами поштового зв’язку;
2) безпосередньо на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України;
3) через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства;
4) через скриньку "Для звернень громадян", розміщену у приймальні Верховної Ради України за адресою вул. Банкова, 6-8.
Звернення в електронній формі (далі – електронне звернення), надіслане на адресу Верховної Ради України, приймається централізовано структурним підрозділом з питань звернень громадян шляхом заповнення громадянином електронної форми на веб-порталі "Електронний кабінет громадянина" офіційного веб-сайту Верховної Ради України (режим доступу: https://itd.rada.gov.ua/idsrv/).
Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Електронне звернення без кваліфікованого електронного підпису надсилається у вигляді сканованого або фотографованого письмового звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
3. Запит на інформацію подається на вибір запитувача в усній або письмовій формі (засобами поштового зв’язку, факсом, телефоном, електронною поштою (централізовано на єдину електронну адресу запитів на інформацію Апарату [Верховна Рада України request email]), шляхом заповнення електронної форми запиту на інформацію в "Електронному кабінеті громадянина" офіційного веб-сайту Верховної Ради України, через СЕВ ОВВ).

Апарат Верховної Ради України

показати цитоване

Доброго дня!

Як завжди-відписка! Ненадано відповідь на інформацію!

З повагою,

Ірина