Запит

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ірина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Україна 254128
м. Київ 128 вул. Блюхера, будинок 9 кв.82
Ірина Василівна Кальницька

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ 37508596
Уповноваженій особі
Свириденко Юлії Анатоліївні
Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2

Восьме березня дві тисячі двадцять четвертий рік

Звернення
Відповідно до положень Статті 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах, повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Відповідно до положень статті 4 доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Звертаю Вашу увагу, що у даному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3 КУпАП). Враховуючи все вищезазначене та керуючись ст. ст. 3, 4, 5, 6, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. ст. 5, 9, 28, 29, Закону України «Про інформацію» та
ВИМАГАЮ впродовж визначеного законом строку надати вичерпну інформацію:

1.Надайте трактування: що таке пенсія та пенсійні виплати?

2.Прошу розтлумачити, що таке дохід?

3.Чи можна назвати пенсійні виплати людині, хто користується статусом пенсіонера, доходом?

Автор даного документу людина в правовому статусі людини, вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР Ірина Василівна Кальницька забороняє збір, обробку та передачу персональних даних, які створено на анкетні дані людини, згідно ст.32 Конституції України.Згода надається в межах виконання даного звернення.

З повагою, Ірина Василівна Кальницька.

Мінекономіки, Міністерство економіки

3 Attachments

4707-05/18282-09 : 11.03.2024

:
14.03.2024!
. , ,

ϳ: ([email address])

!!! ̳: [Міністерство економіки request email].

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Светлана,

1 Attachment

:

55_0_197-24 id6638440

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]