ЗАПИТ на отримання публічної інформації щодо "Програма розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки"

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Пономарева Олена, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Пономарева Олена

Розпорядник інформації:
Львівська міська рада
пл. Ринок, 1,Львів,79008

Управління освіти ДГП ЛМР
В.о. начальника п.Довганик З.М.
пл. Ринок, 9,Львів,79008

Запитувач:
ПІБ: Голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Пономарева О.В.
пошт.адреса: 79005, м.Львів, вул. Кониського, б.6, кв.15
ел.адреса: [email address]
тел. 067 270 52 56

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати наступну інформацію згідно з текстом.
Відповідно до частини 1 статті 1 закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі —Закон № 2939) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Статтею 5 Закону № 2939 визначено, зокрема, що доступ до інформації забезпечується наданням інформації за запитами на неї. Згідно з частинами 1 і 4 статті 20 Закону № 2939 розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
Відповідно до п.2 ст.19 Закону № 2939, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Відповідно до ст.14 Закону № 2939, розпорядники інформації зобов'язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.
Відповідно до ст.13 Закону № 2939, розпорядниками інформації визнаються, зокрема, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків.
При цьому, відповідно до частини 2 статті 13 Закону № 2939 до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Статтею 29 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року №2657-XII визначено, що суспільно необхідна інформація - та, яка є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу відповідно до цієї статті вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (нагадую, питання цього запиту є справою суспільно резонансною та актуальною, містить суспільний інтерес).
Відповідно до ст.7 закону України “Про захист персональних даних” в редакції від 30.09.2015, положення частини першої цієї статті не не застосовується, якщо обробка персональних даних необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги (пункт 5 частини 2).
Таким чином, в світлі ч. 2 ст. 6 згаданого Закону, шкода від розповсюдження запитуваної інформації буде меншою за суспільний інтерес (потребу) в її розповсюдженні.
Відповідно до ст. 10-1 Закону № 2939, публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов, коли, наприклад, персональні дані знеособлені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (ст.2 - знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу).
Крім того, необхідно звернути увагу на те, що відповідно до частини 7статті 6 Закону № 2939, обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно, розпорядник інформації не може відмовити у наданні інформації, мотивуючи відмову лише тим, що вона міститься в документі, який має гриф ДСК. Необхідно перевірити, які саме відомості підлягають обмеженню (з урахуванням вимоги ч. 2 ст. 6 Закону), і надати доступ до тої частини документа, яка в доступі не обмежується (вилучивши або заретушувавши частини документа, що обмежені в доступі).Такої позиції дотримується судова практика, акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (справа про наявність персональних даних у запитуваному документі).
Згідно ст.17 закону України «Про доступ до публічної інформації», контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється, зокрема, через громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

Як стало відомо Батьківській раді Львівщини, станом на сьогодні обговорюється «Програма розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки», або, як її ще називають «Стратегія розвитку освіти 2017 – 2020» (далі – Програма).
Однак, при опрацюванні даного проекту документу, ГО «Батьківська рада Львівщини» не має в наявності документів, котрі б обґрунтовували усі пункти Програми, а саме про те, яким чином і яким навчальним закладам, на що саме виділятимуться кошти з бюджету, обґрунтування економічної доцільності витрачання бюджетних коштів у приватні ДНЗ тоді, коли комунальні заклади, здебільшого, у скрутному становищі із матеріальним забезпечення та без ремонтів, документів – статистичних звітів та аналітичних матеріалі щодо про ведених досліджень проблем тощо.
Переконані, що зазначені документи та дані в ЛМР є, оскільки, Програма передбачає витрати з бюджету на значні суми, це важливий документ, котрий необхідно буде виконувати, а не порожня обнадійлива обіцянка для педагогів та вихованців/учнів/студентів.

Враховуючи вищенаведене, запитувана інформація зводиться до наступного:

1) В Програмі джерелами фінансування Програм Стратегії вказано: державний бюджет; міський бюджет; інші джерела фінансування.

1.1) надайте інформацію щодо факту, документу та копію документу, розрахунки та обґрунтування, котрі визначають, у якому співвідношенні залучатимуться кошти з кожного, визначеного Програмою, джерела фінансування, конкретно;

1.2) надайте інформацію, що мається на увазі під «інші джерела фінансування» і на яку суму розраховує Управління освіти? Чи мається на увазі благодійні внески? В якій сумі? Надайте відповідні обґрунтування та розрахунки.

2) У розділі «Управління освітою» Програми вказані слабкі сторони, зокрема: низький рівень навиків комунікації окремих управлінців, брак знань з конфліктології, брак навиків оптимальної організації часу; дефіцит юридичних знань щодо процесів формування проектів та рішень; відсутній достатній рівень ІТ- знань у окремих керівників навчальних закладів; низька інформованість громади щодо процесів, які відбуваються у окремих навчальних закладах; відсутність інформаційної платформи; недостатньо високий рівень адміністративних навиків новопризначених керівників; недостатньо високий рівень фінансово-господарської грамотності окремих керівників навчальних закладів.

2.1) надайте інформацію щодо факту, документу та копію документу, розрахунки, статистичні матеріали та обґрунтування, котрі визначають вищевказану проблему, а саме надайте інформацію, яким чином було визначено проблему (результати атестації, результати тестування тощо) та обґрунтування інформації про низький рівень навиків комунікації окремих управлінців(назвіть конкретно навчальні заклади), брак знань з конфліктології (назвіть конкретно навчальні заклади), брак навиків оптимальної організації часу (назвіть конкретно навчальні заклади); відсутній достатній рівень ІТ- знань у окремих керівників навчальних закладів (назвіть конкретно навчальні заклади); низька інформованість громади щодо процесів, які відбуваються у окремих навчальних закладах (назвіть конкретні навчальні заклади); відсутність інформаційної платформи (назвіть конкретно навчальні заклади); недостатньо високий рівень адміністративних навиків новопризначених керівників (назвіть конкретно навчальні заклади); недостатньо високий рівень фінансово-господарської грамотності окремих керівників навчальних закладів (назвіть конкретно навчальні заклади і які наслідки це спричинило).
2.2) надайте обґрунтування економічної доцільності витрачати мільйони гривень на промоматеріали та методички на тренінги;
2.3) надайте обґрунтування сум витрат з бюджету, котрі пропонується на це Програмою, надайте відповідні розрахунки;

3) Слабкою стороною розділу «Зміст освіти» Програми справедливо зазначено «Старіння педагогічних кадрів».
2.1) надайте інформацію щодо обґрунтування зазначеного факту: вкажіть, скільки працівників освіти є пенсійного віку, скільки передпенсійного.

4) Дивує пункт Програми «Недостатня кількість тренінгів, курсів і майстер-класів для педагогів з режисерської, акторської та ораторської майстерності».
4.1) надайте інформацію, скільки нормативно визначено тренінгів, курсів і майстер-класів для педагогів з режисерської, акторської та ораторської майстерності, вкажіть відповідний нормативно-правовий акт. Надайте інформацію (відповідні статистичні дані) скільки бракує таких заходів.

5) В Розділі «Матеріально – технічне забезпечення» вказуються на такі недоліки:
• Застаріле обладнання та інвентар у майстернях, харчоблоках, спортзалах.
• Застаріла матеріально – технічна база навчальних закладівНизький рівень матеріально- технічного забезпечення управління.
• Недостатня кількість ігрових та спортивних майданчиків.
• Відсутність благоустрою території та спортивних полів таборів «Старт» та «Ватра».
• Наявність пічного опалення (17), підвальних котелень (3).
• 12 недіючих басейнів в навчальних закладах.
• Неналежний стан інженерних мереж, дахів, спортивних залів, спортивних майданчиків.
• Відсутня пожежна сигналізація.
• Застаріла система вентиляції приміщень.

5.1) надайте інформацію щодо кожного факту окремо (вказати навчальний заклад та розрахунки сум, необхідних для покращення ситуації) та копії інвентаризації приміщень, обладнання, мереж, матеріально-технічного забезпечення тощо) та інших документів, розрахунків, котрі підтверджують зазначені факти;

6. Надайте інформацію щодо факту, документу та копію документу, розрахунки, висновки, статистичні дані та обґрунтування, котрі визначають, що:
6.1) витратити на навчання керівних кадрів, кадрового резерву, на програму навчання та обміну досвідом для працівників відділів та управління освіти – за три роки становитимуть 1,8 млн.грн.
6.2) витратити на моніторинг якості управлінської діяльності керівників – 350 тис.грн.;
6.3) витратити на оновлення сайту управління освіти - 100 тис.грн.
6.4) витратити на на опрацювання стратегій розвитку навчальних закладів – 1,5 млн.грн.;
6.5) витратити на введення посади юрисконсульта у штатні розписи ЗНЗ, які ведуть самостійну фінансово – господарську діяльність – 4,5 млн.грн. – додайте висновки та обґрунтування необхідності введення такої посади у кожен навчальний заклад.
6.6) витратити на доплату керівників районних методичних об′єднань за якісну та результативну роботу – по 100 тис.грн.
6.7) витратити на «Лабораторія технічно- методичного забезпечення. Видавнича діяльність» - 600 тис.грн.
6.8) витратити на методичний супровід освітянам міста (курси, навчання, тренінги, майстер-класи тощо) – 600 тис.грн.
6.9) витратити на розвиток промоційного відділу у НМЦО м. Львова – 150 тис.грн.
6.10) витратити на Проект «Навчання впродовж життя», згідно котрого планується витратити 2,1 млн.грн.
6.11) витратити на навчання з основ PR та медіа комунікацій для працівників навчальних закладів – 300 тис.грн.
6.12) витратити на тренінги, курси і майстер- класи для педагогів з режисерської, акторської, ораторської майстерності - 150 тис.грн.
6.13) витратити на тренінги, курси і майстер- класи для педагогів з ораторської музейно- педагогічної майстерності - на 300 тис. грн.
6.12) витратити на Всеукраїнську науково- практичну конференцію щодо проблем та досягнень з музейної педагогіки - 400 тис. грн.
6.13) витратити на «Облаштувати міський простір інкубатору- коворкінгу для учнів» - 3 млн. грн. бюджетних коштів. Надайте інформацію, що це таке.
6.14) витратити на опрацювання стратегій розвитку навчальних закладів до 2025 року (2017 – 2018) – 1,5 млн.грн.

7). Щодо Проект «Дошкільна освіта» розділу «Зміст освіти», Програмою передбачено розширити мережу дошкільних закладів, однак, не лише комунальної, а різних типів та форм власності. Тобто кошти в розмірі 136 млн.грн. міського бюджету пропонують вкладати і у чийсь приватний бізнес. Крім того, у проекті «Початкова школа» Стратегії зазначено пункт «Реалізувати Програму надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності», передбачивши для цих потреб з бюджету 28 млн.грн., при цьому, не слід забувати, що комунальні навчальні заклади мають недостатнє фінансування, скажімо, яскравим прикладом цього року був обвал сходової клітки однієї з Львівських шкіл.
7.1) надайте інформацію щодо факту, документу та копію документу, розрахунки, висновки, статистичні дані та обґрунтування, котрі визначають, що приватні навчальні заклади потребують фінансової підтримки більше, ніж державні/комунальні навчальні заклади.
7.2) вказати конкретно скільки коштів передбачено на установи державної форми власності та скільки на приватної, надайте відповідні розрахунки;
7.3) надайте обґрунтування вищевказаних сум (чому саме 136 млн.грн. та 28 млн.грн.), додайте розрахунки та статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали;
7.4) надайте перелік приватних закладів, яким будуть виділятися кошти;
7.5) надайте інформацію, у якій формі та яким чином будуть виділятися кошти на приватні заклади;
7.6) надайте інформацію про цільове призначення коштів, на що будуть витрачатися такі бюджетні кошти на приватні навчальні заклади. Надайте розрахунки.
7.7) просимо надати економічні розрахунки та обґрунтування економічної доцільності витрачання бюджетних коштів у приватні навчальні заклади, тоді як комунальні заклади, здебільшого, у скрутному становищі із матеріальним забезпечення та без ремонтів (що є прямим порушенням Конституції України, адже держава гарантує доступність та безоплатність освіти лише у комунальних та державних навчальних закладах).
7.8) надайте інформацію щодо загальних потреб комунальних та державних навчальних закладі станом на 29.05.2017
7.9) надайте інформацію щодо потреб комунальних та державних навчальних закладів станом на 29.05.2017 - вкажіть інформацію щодо забезпечення виконання вимог базового компонента освіти (стан забезпечення та брак кошті по кожному навчальному закладу):
а) забезпечення підручниками і посібниками;
б) виготовлення документів про освіту.
в) забезпечення безкоштовного харчування дітей, які належать до пільгових категорій, а також дітей учасників АТО.
г) придбання сучасного обладнання для забезпечення навчально-виховного процесу.

8) у зв’язку з тим, що проект «Програми розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки» не знаходиться в загальному доступі (чи, принаймні, про неї та текст самої Програми з відповідними статистичними матеріалами, обґрунтуваннями, висновками, інформаційно-аналітичними документами не було оприлюднено), відповідно, громадськість позбавлена можливості належним чином опрацювати її положення та надати свої пропозиції, просимо Вас оприлюднити даний проект Програми на сайті Львівської міської ради, сайті Управління освіти та навчальних закладів, обов’язково з відповідними статистичними матеріалами, обґрунтуваннями, висновками, інформаційно-аналітичними документами.

Інформацію просимо надавати, зберігши нумерацію поставлених запитань.

Якщо, ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, то надати наказ на її обмеження.
Якщо ця інформація містить персональні дані, то приберіть в документах персональні дані та надайте документи без персональних даних.
Якщо деякі з вищезазначених документів відсутні - чітко напишіть, що вони відсутні.

Якщо копіювання документів та підготовка інформації потребуватиме оплати, прошу повідомити мене про це (засобами телефонного зв’язку – 067 270 52 56) із зазначенням суми і рахунку сплати коштів у день отримання зазначеного запиту, або завчасно – в межах , необхідних для своєчасної підготовки відповіді на цей запит.

Поштову та електронну адреси для отримання кореспонденції, відповіді та контактний телефон вказано в бланку листа.

У разі відхилення цього запиту, або залишення без обґрунтованої відповіді, або неповноти надання відповіді на прохання у запиті по кожному пункту, будемо змушені звернутися у відповідні державні компетентні органи з віднесенням всіх витрат за ваш рахунок.

З повагою,
Голова ГО «Батьківська рада Львівщини»

29 травня 2017 О.Пономарева

Управління освіти Львівської міської ради,

1 Attachment

З повагою, управління освіти!