Запит на правоустановчі документи ГУ МВС В ДНІПРОПЕТР.ОБЛ.

Олена Метл

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, відповідно до даних розміщених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань (офіційного сайту Міністерства юстиції України),ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (код ЄДРПОУ 08592141).
Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
Згідно до положень статті 6. КУ державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Правоустановчі документи ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (код ЄДРПОУ 08592141) 49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця ТРОЇЦЬКА, будинок 20-А.
1. Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про утворення, як юридичної особи публічного права, органу з назвою ,ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (код ЄДРПОУ 08592141).
2. Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою,ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (код ЄДРПОУ 08592141).
3. Надати завірену належним чином копію Витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою ,ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (код ЄДРПОУ 08592141).
4. Надати завірену належним чином копію Договору про оренду органом з назвою ,ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (код ЄДРПОУ 08592141). 49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця ТРОЇЦЬКА, будинок 20-А
5. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю до розпорядника відповідної інформації, згідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Олена Метл.

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

СЕД МВС,

4 Attachments

Про розгляд запитів на публічну
інформацію та надання безоплатної
первинної правничої допомоги

Любов Ільницька,

3 Attachments

Департамент адмінпослуг,

1 Attachment

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур,

3 Attachments