Запит про громадянство України

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Дем'янов Дмитро, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Дем'янов Дмитро

Доброго дня!

Ст.6 Декларації прав людини та ст.16 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права зазначає право людини на визнання її правосубʼєктності, де б вона не перебувала, тому я, Дмитро Вікторович Дем’янов, користуюсь своїм правом - заявляю, що я людина в правовому статусі людина, що є народ, та згідно ст.15 Декларації прав людини маю право на громадянство, про що я і заявляю!

Так як, людина, виступає в правових відносинах через юридичні фікції, тобто через автора, і згідно зі змістом права на використання імені, автор - як об’єкт інтелектуальної власності людини, наділений певними повноваженнями, серед яких і здійснення права звернення та права на інформацію. Людина може реалізувати себе в праві, через створену інтелектуальну власність – автора, використовуючи право на визнання людини творцем, автором, виконавцем, винахідником тощо (ст. 423 вашого ЦКУ).

Відповідно до ст.3,5,8,9,19 Конституції України, Європейської конвенції з прав людини та ст.2,16,202,203,509,510,511,526,527,546,626,636 статей Цивільного кодексу України, я - автор, Дмитро Вікторович Дем’янов , користуюсь своїм правом Кредитора(як третя сторона в договорі, на користь якої він був укладенний), без права зворотньоі вимоги боржника, який зобовʼязаний утриматися або вчинити певні дії на користь Кредитора!

Згідно вищенаведеного, я - автор, Дмитро Вікторович Дем’янов, людина в правовому статусі людина, що є народ, дозволяю обробку персональних даних лише для отримання відповіді на моє питання, з дотриманням усіх законних правил обробки персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»! Забороняю використовувати персональні дані у спосіб або з метою, які звужують конституційні права і свободи людини і громадянина згідно внутрішнього та міжнародного законодавства УКРАЇНИ. Забороняю передавати персональні данні третім особам без згоди автора, при будь-яких діях володільця персональних даних, крім цього звернення.
Забороняю використовувати щодо мене будь які фікції та презумпції, подобні ст.12(пункт 5),24 ЦКУ та всі майбутні аферти залишаю без акцепту щодо мене, в будь-якій формі.

На підставі ст. 19 Загальної Декларації прав людини, ст.19, ч.2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.34,40 Конституції України, ст.1,2,3,4,,5,6,7,10,12,14,16,19 Закону України Про доступ до публічної інформації, ст.2,3,5,6,7,11 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання інформації, вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

- рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР / Верховної Ради України або укази Президента України :
- про вихід Дмитра Вікторовича Дем’янова (народжений 21 квітня 1989р.) із громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Дмитра Вікторовича Дем’янова (народжений 21 квітня 1989р.) громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Дмитра Вікторовича Дем’янова (народжений 21 квітня 1989р.) громадянства УРСР/СРСР;
- про надання громадянства України Дмитру Вікторовичу Дем’янову (народжений 21 квітня 1989р.) за період часу з 1989 року по 2024р.

Звертаю увагу, що доступ до інформації забезпечується із принципами прозорості, відкритості та рівноправності. Якщо запитуваної інформації у вас немає, то вимагаю відправити запит до розпорядника інформації.

Уточнюю, мій запит не є зверненням. Різниця між запитом та зверненням:
Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит — прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення визначене статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону України “Про звернення громадян”.
Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернення — з метою реалізації низки конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами.
І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.
Вимагаю згідно чинного законодавства, надати мені запит публічну інформацію, протягом 5 робочих днів.

З повагою,
Автор: Дмитро Вікторович Дем’янов

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

1 Attachment

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,

1 Attachment

Офіс Президента України

3 AttachmentsУВАГА!!! Електронна адреса [1][email address] є технологічною і
використовується системою електронного документообігу ДМС виключно для
автоматичної розсилки відповідей. Відповідати на листи, що надходять  з
цієї адреси, не потрібно.

У разі необхідності свої листи надсилайте на адреси:

- [2][email address] – для звернень громадян;

- [3][email address] – для кореспонденції організацій;

- [4][email address] - для кореспонденції органів судової влади.

  

Цей електронний документ створено в системі електронного документообігу
ДМС з використанням електронного цифрового підпису та відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» ([5]http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та Закону
України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155...) є оригіналом.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа
може проводитися шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

При необхідності Ви можете здійснити перевірку електронного документа,
скориставшись он-лайн сервісом Акредитованого центру сертифікації ключів
органів юстиції України ([6]https://ca.informjust.ua/verify).

Для цього необхідно:

1. Завантажити ифайли, які долучено до електронного листа (файл з
розширенням pdf (безпосередньо електронний документ) та з розширенням p7s
(файл електронного цифрового підпису)).

2. Відкрити он-лайн сервіс перевірки ЕЦП (https://ca.diia.gov.ua/verify
або https://czo.gov.ua/verify) .

3. Виділити одночасно два файли (один з розширенням pdf та другий з
розширенням p7s) та перетягнути їх мишкою у попередньо відкрите вікно
он-лайн сервісу перевірки ЕЦП.

4. Після проведення перевірки у вікні он-лайн сервісу буде відображено її
результати. У разі вдалої перевірки інформація про результати
відображається на зеленому фоні.

 

Державна міграційна служба України

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. https://ca.informjust.ua/verify

Відділ громадянства,

1 Attachment

Офіс Президента України

2 AttachmentsЦе повідомлення згенеровано системою електронного документообігу.
Відповідь прохання надсилати в залежності від змісту повідомлення.

УВАГА!!! Електронна адреса [1][email address] є технологічною і
використовується системою електронного документообігу ДМС виключно для
автоматичної розсилки відповідей. Відповідати на листи, що надходять  з
цієї адреси, не потрібно.

У разі необхідності свої листи надсилайте на адреси:

- [2][email address] – для звернень громадян;

- [3][email address] – для кореспонденції організацій;

- [4][email address] - для кореспонденції органів судової влади.

  

Цей електронний документ створено в системі електронного документообігу
ДМС з використанням електронного цифрового підпису та відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» ([5]http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та Закону
України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155...) є оригіналом.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа
може проводитися шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

При необхідності Ви можете здійснити перевірку електронного документа,
скориставшись он-лайн сервісом Акредитованого центру сертифікації ключів
органів юстиції України ([6]https://ca.informjust.ua/verify).

Для цього необхідно:

1. Завантажити ифайли, які долучено до електронного листа (файл з
розширенням pdf (безпосередньо електронний документ) та з розширенням p7s
(файл електронного цифрового підпису)).

2. Відкрити он-лайн сервіс перевірки ЕЦП (https://ca.diia.gov.ua/verify
або https://czo.gov.ua/verify) .

3. Виділити одночасно два файли (один з розширенням pdf та другий з
розширенням p7s) та перетягнути їх мишкою у попередньо відкрите вікно
он-лайн сервісу перевірки ЕЦП.

4. Після проведення перевірки у вікні он-лайн сервісу буде відображено її
результати. У разі вдалої перевірки інформація про результати
відображається на зеленому фоні.

 

Державна міграційна служба України

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. https://ca.informjust.ua/verify