Запит про надання публічної інформації

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Володимир, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п.2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації”, КОНВЕНЦІЯ«Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 проєвропейську політику щодо доступу до архівів, У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. I.САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Українська РСР/Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Водопостачання – процес стабільного забезпечення водою населення чи підприємства. Система водопостачання включає ряд інженерних споруд для забору, очищення і подачі води. Це джерела води, насосні станції, станції очистки, накопичувальні баки та резервуари, мережі трубопроводів, сантехнічна арматура. Система водовідведення, названа ще каналізаційною системою, включає наступні основні елементи: внутрішні водовідвідні системи в житлових будинках або виробничих приміщеннях; внутрішньоквартальні або внутрішньомайданчикові водовідвідні мережі; зовнішні (позаплощадкові) водовідвідні мережі; регулюючі резервуари; насосні станції і напірні трубопроводи; очисні споруди; випуски очищених стічних вод у водні об’єкти; аварійні випуски стічних вод у водні об’єкти.

Вимагаю надати відповідь на наступні питання:
1. на чиєму балансі знаходиться система водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?
2. хто є власником системи водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?
3. за чиї кошти була збудована система водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?
4. ким та за чиї кошти обслуговується/утримується система водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?

На кожен окремий запит надати окрему (повну, всебічну, вичерпну, змістовну офіційну) відповідь у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, до належного розпорядника зазначеної інформації.
Прошу діяти згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та надати відповідь на цей запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання цього запиту.
Зміст відповіді на запит, що становить суспільний інтерес (плата за копіювання та друк не стягується) публікуватиметься в соціальних мережах.
ВІДМОВА В БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ ТА З БУДЬ-ЯКИХ ПІДСТАВ В ЗАДОВОЛЕНІ ЦЬОГО ЗАПИТУ БУДЕ РОЗЦІНЕНА ЯК ПРИХОВУВАННЯ І СПІВУЧАСТЬ В ЗЛОЧИНІ ГЕНОЦИДУ ПРОТИ ГРОМАДЯН УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА НАРОДУ УКРАЇНИ.

З повагою,

Володимир

Надвірнянська міська рада, Надвірнянська міська рада Івано-Франківської області

1 Attachment

31 травня 2024, 16:25:18, Від "Володимир"
<[1][FOI #129337 email]>:

Доброго дня!

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п.2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації”, КОНВЕНЦІЯ«Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 проєвропейську політику щодо доступу до архівів, У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. I.САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Українська РСР/Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Водопостачання – процес стабільного забезпечення водою населення чи підприємства. Система водопостачання включає ряд інженерних споруд для забору, очищення і подачі води. Це джерела води, насосні станції, станції очистки, накопичувальні баки та резервуари, мережі трубопроводів, сантехнічна арматура. Система водовідведення, названа ще каналізаційною системою, включає наступні основні елементи: внутрішні водовідвідні системи в житлових будинках або виробничих приміщеннях; внутрішньоквартальні або внутрішньомайданчикові водовідвідні мережі; зовнішні (позаплощадкові) водовідвідні мережі; регулюючі резервуари; насосні станції і напірні трубопроводи; очисні споруди; випуски очищених стічних вод у водні об’єкти; аварійні випуски стічних вод у водні об’єкти.

Вимагаю надати відповідь на наступні питання:
1. на чиєму балансі знаходиться система водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?
2. хто є власником системи водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?
3. за чиї кошти була збудована система водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?
4. ким та за чиї кошти обслуговується/утримується система водопостачання та водовідведення, що розташована в адміністративних межах міста Надвірна та якою користується народ України/члени територіальних громад міста Надвірна, для задоволення своїх матеріальних та духовних потреб?

На кожен окремий запит надати окрему (повну, всебічну, вичерпну, змістовну офіційну) відповідь у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, до належного розпорядника зазначеної інформації.
Прошу діяти згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та надати відповідь на цей запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання цього запиту.
Зміст відповіді на запит, що становить суспільний інтерес (плата за копіювання та друк не стягується) публікуватиметься в соціальних мережах.
ВІДМОВА В БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ ТА З БУДЬ-ЯКИХ ПІДСТАВ В ЗАДОВОЛЕНІ ЦЬОГО ЗАПИТУ БУДЕ РОЗЦІНЕНА ЯК ПРИХОВУВАННЯ І СПІВУЧАСТЬ В ЗЛОЧИНІ ГЕНОЦИДУ ПРОТИ ГРОМАДЯН УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА НАРОДУ УКРАЇНИ.

З повагою,

Володимир

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит.
[2][FOI #129337 email]

Is [3][Надвірнянська міська рада request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Надвірнянська міська рада Івано-Франківської області? If so, please contact us using this form:
[4]https://dostup.org.ua/change_request/new...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #129337 email]
2. mailto:[FOI #129337 email]
3. mailto:[Надвірнянська міська рада request email]
4. https://dostup.org.ua/change_request/new...

Надвірнянська міська рада, Надвірнянська міська рада Івано-Франківської області

1 Attachment