Запит стосовно ІПН

Доброго дня!

Статтею 15 Податкового кодексу України встановлено: «Платники податків
15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом».
Платник податків має обов’язки встановлені ст.16. «Обов'язки платника податків
16.1. Платник податків зобов'язаний:
16.1.1. стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;
16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;
16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи…» та інші обов’язки притаманні підприємцям.
Люди які працюють найманими працівниками не мають обов’язків Платників податків. Вони не зобов’язані за законом вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, вони НЕ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЗА ЗАКОНОМ ставати на облік у контролюючих органах згідно порядку, що встановлений законодавством України. Податки на винагороду найманих працівників сплачує Податковий агент/Платник податків при нарахуванні і виплаті зарплатні.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» встановлено: «Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:
призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років»;
Пунктом 2 Додатку 3 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників вказано: «Реєстраційний номер облікової картки платника податків». Додатком 5 до Порядку, Графа 5 Переліку інформації, яка зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів офіцерського складу, Графа 5 Переліку інформації, яка зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу, Графа 5 Переліку інформації, яка зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку призовників, Список жінок вимагають наявність «Реєстраційного номеру облікової картки платника податків».
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» нав’язується порушення Конституції України та чинного законодавства України:
1. Призовник у віці від 16 р. навчається в навчальному закладі і не є Платником податків;
2. Призовник до 27 років може не займатись підприємницькою діяльністю, а є найманим працівником і не може бути Платником податків;
3. Військовозобов’язані та резервісти офіцерського складу можуть не займатись підприємницькою діяльністю і не можуть бути Платниками податків;
4. Резервісти рядового, сержантського та старшинського складу можуть не займатись підприємницькою діяльністю і також можуть не бути Платниками податків;
5. Список жінок може містити жінок які не займаються підприємницькою діяльністю і не є Платниками податків;
Стаття 19 Конституції України встановила: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
«Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними» – встановлено ст.57 Конституції України.
Стаття 60. Конституції України встановила: «Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність»
Стаття 8 Конституції України встановила: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй».
Виникає питання:
1. Якою нормою Конституції України вимагається ставати на облік у контролюючих органах людям які не займаються підприємницькою діяльністю?
2. Яким законом передбачено, що люди, які не займаються підприємницькою діяльністю і не є «Платниками податків» зобов’язані ставати на облік у контролюючих органах?
3. На підставах якого Закону України Кабінет Міністрів України вимагає у людей які не є «Платниками податків» при взятті на персонально-первинний та персональний військовий облік надавати Реєстраційний номер облікової картки платника податків?
Випливає висновок, що Кабінет Міністрів України незаконно примушує людей які не є Платниками податків ставати на облік у контролюючих податкових органах та безпідставно отримувати «Реєстраційний номер облікової картки платника податків».
Звертаю увагу Кабінету Міністрів України: «Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина» встановлено ст.92 Конституції України.
Звертаю увагу Кабінету Міністрів України: «Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України» — і не може займатися самоправством, порушувати Конституцію України та змушувати людей які не є підприємцями ставати на облік «Платником податків» для виконання своїх невідповідних законодавству постанов.
Враховуючи зазначене прошу:
1. Надати належним чином завірену копію Закону України, яким встановлено обов’язок людей, які не є «Платниками податків» і не займаються підприємницькою діяльністю ставати на облік у контролюючих органах і отримувати «Реєстраційний номер облікової картки платника податків».
2. Надати належним чином завірену копію Закону України, яким встановлено обов’язок громадян при взятті на персонально-первинний та персональний військовий облік надавати Реєстраційний номер облікової картки платника податків?
3. У випадку відсутності запитуваних законів прошу надати однозначно зрозумілу відповідь, що таких законів не існує.
Стаття 40 Конституції України встановила: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».
Згідно ч.1 ст.13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», Кабінет Міністрів України є розробником Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» розпорядником цієї публічної інформації, яка знаходиться у його розпорядженні.
Згідно ст.2 ЗУ «Про джерела фінансування органів державної влади»: «Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік».
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
• ч.4 ст.21: «При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується»
• ч.2. ст.22 «Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації».
Згідно п.3), п.4) ч.4 ст.21 ЗУ «Про інформацію»: «4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: …
4) про факти порушення прав і свобод людини…». «Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними» встановлено ст.57 Конституції України.
Згідно ст.19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Надання відповіді на таке звернення встановлено у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту згідно ст.20 цього закону.

З повагою,

Станіслав

Васильєва Т.В. Мiнюст, Міністерство юстиції України

3 Attachments

:

Ͳ.PDF

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]