Запит ЗВЕРНЕННЯ 5 08 2019 Экс

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Елена Смоляр, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Елена Смоляр

Доброго дня!
Запит на отримання публічної інформації
(в порядку ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
В містах України, незаконно зобов’язали цілодобові стоянки та виделені місця для паркування, о збудовані за кошти громадян, сплачувати, в порушення діючого законодавства, додаткові кошти та побори. На теперішній час, ситуація складається слідуючим образом:
В Податковому Кодексі України (ст. 268-1.2.1.) зазначено, що об’єктом оподаткування паркувальним збором є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Стаття 268-1.2.2: Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.).
Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в контексті положень ст. 268-1 Податкового кодексу України затверджується тільки для справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, та сам по собі не може бути підставою для виникнення права користування земельною ділянкою комунальної власності в порядку, визначеному ст. 116 Земельного кодексу України.
Відповідно до ст. 79 Земельного кодексу України, земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Статтею 79-1 Земельного кодексу України визначено, що формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
Формування земельних ділянок здійснюється в порядку відведення земельних ділянок із земель державної і комунальної власності, шляхом поділу або об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, шляхом визначення меж земельних ділянок державної або комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.

Дані про місце розташування земельної ділянки вносяться до державного земельного кадастру (п.п. 4 п. 72 "Порядку ведення Державного земельного кадастру", затвердженого постановою КМУ від 17.10.12 р. №1051).
Згідно з Постанови Кабінету Міністрів України від 3.12.2009 р. N 1342 – майданчики для паркування, та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 г. N 115 (115-96-п) – цілодобові стоянки).
Але, що особливо зазначається по всьому Законодавству базою оподаткування та сплати податків, що в разі майданчика для паркування, що в разі цілодобової стоянки – земельна ділянка!
Органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень реалізують від імені територіальної громади повноваження власника земельних ділянок комунальної власності та повинні забезпечити оформлення правовстановлюючих документів на таких землях, в тому числі і на тих, де розміщуються та зорганізуються паркувальні майданчики та цілодобові автостоянки.
От же, земельна ділянка що для паркувального майданчика, що для цілодобової стоянки повинна бути сформована згідно статті 79-1 Земельного кодексу України.
Крім цього, у земельної ділянки, крім кадастрового номеру, для внесення її до Рішень міських рад та заключеня Договорів, в тому числі і «балансоутримування», повинна бути законна – АДРЕСА.
Згідно роз’яснення МінЮста, адреси надаються в межах міста, Рішенням місцевого виконкому. При відсутності адреси, всі договори, всі проплати, всі Рішення та Переліки на земельні ділянки відведені під паркувальні майданчики та цілодобові стоянки, згідно роз’яснення МінЮста та рішень судів України, будуть – НЕЗАКОННІ.
Відповідно до рішень міських рад України(в разних містах рішення мають свої назви, але це суті цих Рішень не міняє) «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у місті….», разні комунальні підприємства та юридичні лиця є уповноваженою особою на експлуатацію майданчиків для платного паркування на території міста та укладення договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів.

Відповідно до змісту листів місьцевих рад по містах України укладення договорів балансоутримання місць для паркування транспортних засобів на паркувальних майданчиках та спеціально відведених автостоянках є способом отримання земельної ділянки для провадження господарської діяльності із зберігання транспортних засобів поза порядком, визначеним у Земельному законодавстві.

Поняття «балансоутримання» відсутнє у законодавчих актах, однак, зважаючи на аналіз статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можна лише дізнатись про обов’язки «балансоутримувача» - здійснює утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, та якого визначив власник такого об’єкта благоустрою.
Відповідно до правил ведення бухгалтерської, статистичної та іншої передбаченої законодавством звітності балансоутримання передбачає утримання на балансі відповідного майна.

Згідно з положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "баланс" є елементом фінансової звітності підприємства.
Відповідно до ч. 3 ст. 78 Господарського кодексу України майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
З наведеного вбачається, що для укладення договорів «балансоутримання» місць для паркування транспортних засобів, відповідне майно та земельні ділянки повинні бути закріплені за комунальним підприємством у порядку, визначеному ст. 78 Господарського кодексу України – на праві господарського відання.
Таким чином такі комунальні підприємства та юридичні лиця не володіють комунальним майном(балансом), у вигляді земельних ділянок або основних засобів на паркувальних майданчиках та виделиних автостоянках міста, а від так не може розпоряджатися правом експлуатації зазначеного майна та укладати будь-які договори щодо передачі земельних ділянок або іншого майна, зокрема під організацію паркувальних майданчиків та спеціально відведених автостоянок.
Є підстави вважати, що для прийняття рішення з Переліками майданчиків, посадові особи місцевого самоврядування взагалі не перевіряють розміщення паркувальних майданчиків та автостоянок на комунальних земельних ділянках та не приймали заходів щодо формування земельних ділянок згідно ст. 79-1 Земельного кодексу України.

Крім цього, до таких Договорів «балансоутримування», додається додаткова угода №1, на утримання тих самих підприємств, де кошти що переводяться на їх рахунок, що є прямою корупційною вимогою.
Таким чином, такі комунальні підприємства та юридичні лиця в Україні здійснюють фіктивну підприємницьку діяльність. Навязують додаткові кошти виплат, порушують соціальні права громадян України.
Також власники або землекористувачі повинні сплачувати земельний податок.
Порядок, що зараз існує на нашу думку, створює передумови для зловживань посадовими особами місцевого самоврядування повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розміщено паркувальні майданчики та цілодобові автостоянки, може бути використаний та вже використовується у корупційних схемах посадових осіб, влече за собою порушення прав споживачів, завищення незаконних податків і сборів, шахрайські тарифи та несе ризики для нормального функціонування та роботи паркувальних майданчиків та цілодобових автостоянок на території міст України, а також порушує суспільні інтереси членів територіальних громад.
Дозволяє, грабувати громадян України. Незаконні кошти, що «шахрайки» були оманом в порушення законодавства пограбовані, розраховуються вже в десятки мільйонів гривень. Як що це не зупинити, та не привести все в рамки законодавства, громадян будуть продовжувати – ГРАБУВАТИ!!!
Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу повідомити та надати інформацію:
1. Чи затверджено на території Вашої ради перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів? Надати копію відповідного рішення.
2. Чи включено в зазначений перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів земельні ділянки, відведені під розміщення спеціально відведених цілодобових автостоянок.
3. Чи сформовано відповідно до ст. 79-1 Земельного кодексу України земельні ділянки, відведені під розміщення спеціально відведених автостоянок та паркувальних майданчиків?
4. На підставі яких документів встановлено місцезнаходження, загальну площу, технічне облаштування та кількість паркувальних місць на спеціально відведених автостоянках, та паркувальних майданчиках включених в Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.
5. Який порядок присвоєння адрес спеціально відведеним автостоянкам та паркувальним майданчикам на території Вашої ради.
6. Повідомити інформацію про суму збору за місця для паркування, яка була сплачена до місцевого бюджету за останні три роки. Інформацію прошу надати у розрізі за майданчиками для платного паркування та спеціально відведених автостоянок.
7. Чи є на території Вашого населеного пункту спеціально відведені автостоянки та паркувальні иайданчики, побудовані за рахунок місцевого бюджету.
8. Чи встановлено на території Вашої ради правила щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.
9. Який порядок справляння збору за місця для паркування з спеціально відведених автостоянок на території Вашої ради.
10. Коли саме, будуть прийняті міри по приведенню рішень міських рад до діючого законодавства, в частині формування земельних ділянок?
Відповідь просимо направити на поштову адресу :65033, м.Одеса, вул..Новікова 2а, буд.42а, та розмістити на сайті.
ПО КОЖНОМУ З ПИТАНЬ, ВИМАГАЄМО ОКРЕМОЇ ВІДПОВІДІ.
У випадку, якщо запитувана інформація буде перевищувати 10 сторінок, гарантуємо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк згідно зі статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Звертаємо Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, ми будемо змушені звертатись за захистом
З повагою, голова правління громадської організації «Корупція СТОП»
Игор Француз

Вінер Марина, Хмельницька обласна державна адміністрація

1 Attachment

Летичів РДА,

1 Attachment

--- Повідомлення, що пересилається ---
Від кого: ink.rda. <[email address]>
Кому: "[email address]" <[email address]>
Тема:
Дата: 09 серпня 2019, 09:04:29

Хмельницька обласна державна адміністрація

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Наталія Палій,

1 Attachment

Деражнянська РДА,

2 Attachments

-- 
З повагою, Деражнянська РДА

Старосинявська РДА,

1 Attachment

--
Доброго дня!
Просимо усі листи дублювати на адресу [email address] у звязку із
частими перебоями в роботі нової пошти [email address]

З повагою,
Старосинявська РДА.

Білеве ср Білеве ср,

1 Attachment

Новоушицька РДА,

1 Attachment

, Foi+reguest-52440-09836b2b.

--

mailto:[email address]

---
Avast.
https://www.avast.com/antivirus

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Александр Васильчук,

1 Attachment

Холодецька с/р,

1 Attachment

Сатанівська об'єднана територіальна громада,

1 Attachment

--
З повагою,
Сатанівська селищна рада!
тел. (03851)42296
e-mail: [email address]
http://satanivska-gromada.gov.ua/

Тетяна Федорина,

1 Attachment

Наталія Волошина,

1 Attachment

рада глібківська,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

Камянець-Подільська районна державна адміністрація,

1 Attachment

Кам'янець-Подільська РДА надсилає відповідь на Ваш запит

Камянець-Подільська районна державна адміністрація,

1 Attachment

-------- Оригінальне повідомлення --------
Тема: Кам'янець-Подільська РДА надсилає відповідь на Ваш запит
Дата: 2019-08-13 16:11
Від кого: Камянець-Подільська районна державна адміністрація
<[email address]>
Кому: [FOI #52440 email]

Кам'янець-Подільська РДА надсилає відповідь на Ваш запит

Ізяславська райдержадміністрація,

1 Attachment

Добрий день!

З повагою,
Ізяславська районна державна адміністрація

містобудування та архітектура,

1 Attachment

--
Волочиська міська рада

Олександр Федорчук,

1 Attachment

Starokostjantyniv RDA,

1 Attachment

--- Повідомлення, що пересилається ---
Від кого: "Внутрішня політика Старокост РДА" <[email address]>
Кому: "Starokostjantyniv RDA" <[email address]>
Тема: Відповідь на інформаційний запит
Дата: 14 серпня 2019, 09:54:57

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
Старокостянтинівської районної державної адміністрації

[1][email address]

--
Добрий день!
***
Всього найкращого
Загальний відділ апарату Старокостянтинівської РДА
(03854) 3-24-52
[email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

1 Attachment

З повагою, відділ економічного розвитку Городоцької райдержадміністрації.

ЦНАП м. Славута,

2 Attachments

З повагою,
Центр надання адміністративних послуг
м. Славута
094 982 25 62, 03842 7 65 63

Відділ земельних ресурсів та ОНПС ВК НМР,

1 Attachment

--
З повагою, відділ земельних ресурсів та ОНПС ВК Нетішинської МР

рада корчівська,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

Хмельницька обласна державна адміністрація

1 Attachment

Наталія Свінціцька,

1 Attachment

рада веселівська,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

рада росоловецька,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем