Заробітна плата працівників СШ №196 м. Київ

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

При цьому, згідно зі статтею 19 цього самого закону, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами. Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції», також забороняє відносити до інформації з обмеженим доступом відомості про розміри та види оплати праці зазначених осіб.

Закон України «Про оплату праці» дозволяє надавати відомості про оплату праці іншим особам, коли це передбачено законодавством.

Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі та підлягає наданню відповіді на запит.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закон України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію».

Прошу надати наступну інформацію (наступні документи): графіки роботи та повну розрахункові відомість по заробітній платі помісячно з січня 2022 року по січень 2023 року включно із зазначенням складових заробітної плати (оклад, надбавки, премії, матеріальної допомоги тощо) працівників (директор, педагогічні працівники, медичні працівники, допоміжний персонал та інші) закладу освіти спеціалізованої школи №196 Святошинського району м. Києва із зазначенням прізвища, імена, по батькові усіх працівників.

З повагою,

Olga

Відділ організації діловодства Святошинської РДА,

1 Attachment

. 107-803   09.02.2023

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Olga залишив коментар ()

Відповідь у встановлені законодавством терміни не отримано.
Терміни остаточного розгляду справи не повідомлено.

Прошу надати відповідь згідно Законодавства України.

Доброго дня!

До цієї пори не отримано відповіді на запит, щодо заробітної плати працівників СШ№196 м. Києва.
Термінів про відтермінування також не отримано.

З повагою,

Olga

Відділ організації діловодства Святошинської РДА,

2 Attachments

! , 196 , 09.02.2023 107-803, 07.03.2023,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

: Olga <[FOI #108250 email]>
: 20 2023 . 7:40
: <[email address]>
: Re:
 
!
 
,       196 . .
.

,

Olga

показати цитоване

Відділ організації діловодства Святошинської РДА,

2 Attachments

. 107-1262 02.03.2023

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Доброго вечора!

На підставі статей 1, 3, 6, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.
Ст.3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено:
«1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:
1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;»
ч.5 Ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» «5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.»
ч.2 Ст. 6 «2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.»
Керуючись Постановою Пленуму Вищого Адміністративного суду України №10 від 29.09.2016 року «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»: «Відтак у силу частини п'ятої статті 6 Закону № 2939-VI доступ до інформації щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг (продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, може бути обмежено лише за умов, передбачених частиною п'ятою статті 6 Закону № 2939-VI. У цьому контексті така інформація є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону № 2939-VI (додатково щодо суспільно необхідної інформації йдеться у пункті 6.4).»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001...

Огляд судової практики Верховного суду у спорах щодо забезпечення права особи на доступ до публічної інформації:
«2.5. Не підлягає обмеженню в наданні за запитами про публічну інформацію інформація про прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, умови отримання від органів державної влади і органів місцевого самоврядування у користування або у власність державного або комунального майна, земельних ділянок, коштів, копії відповідних правових актів і договорів, які містять вказану інформацію.»
«За змістом статей 7, 13 Закону України № 2939-VI не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Вказана інформація може бути обмежена у доступі лише при дотриманні вимог, визначених частиною другою статті 6 Закону України № 2939-VI.»
«На підставі аналізу норм права Верховний Суд дійшов висновку про те, що не підлягає обмеженню в наданні за запитами про публічну інформацію інформація про прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, умови отримання від органів державної влади і органів місцевого самоврядування у користування або у власність державного або комунального майна, земельних ділянок, коштів, копії відповідних правових актів й договорів, які містять вказану інформацію.»
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/m...

Враховуючи вищевикладене, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Повну розрахункову відомість по заробітній платі помісячно з січня 2022 року по січень 2023 року включно із зазначенням складових заробітної плати (оклад, надбавки, премії, матеріальної допомоги тощо) працівників (директор, педагогічні працівники, медичні працівники, допоміжний персонал та інші) закладу освіти спеціалізованої школи №196 Святошинського району м. Києва із зазначенням прізвища, імена, по батькові усіх працівників.

З повагою,

Olga

Відділ організації діловодства Святошинської РДА,

1 Attachment

. 107-1408 09.03.2023

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Відділ організації діловодства Святошинської РДА,

1 Attachment

. 107-1861 31.03.2023

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]