Зарплати та премії

Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно з статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.
Прошу надати у встановлений Законом України 5-и денний термін наступну інформацію щодо:

1. Розміру виплачених коштів (заробітних плат, премій та інших виплат) за 2020-2021 роки (по кожному місяцю окремо) посадовим особам Городоцької селищної ради із зазначенням їх посад та прізвищ.

2. Підстав нарахування та виплати посадовим особам Городоцької селищної ради премій із наданням копій розпоряджень на підставі яких ці нарахування здійснювались.

Надати інформацію у вигляді довідки (бажано за формою П.І. Б. посадової особи – місяць за який сплачувалась премія – вид робіт/досягнень/результат роботи за наслідками яких особу було премійовано), за які конкретні види робіт, результат робіт та особистості досягнення посадових осіб їм нараховувалась премія.

Стаття 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» містить норму щодо відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несе розпорядник запитуваної інформації.

Городоцька селищна рада,

1 Attachment

Городоцька селищна рада,

1 Attachment

Городоцька селищна рада,

1 Attachment