Засновники, Розпорядчий акт, земля.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олексій Шестопалов, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Олексій Шестопалов

Доброго дня!

Запит про надання публічної інформації за ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

Відповідно до частини першої статті 140 Конституції України Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Відповідно до частини першої статті 143 Конституції України Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;
Таким чином Територіальна громада м. Харкова може здійснювати управління своїм майном безпосередньо або через утворений Територіальною громадою м. Харкова орган місцевого самоврядування.
Відповідно до частини першої статті 16 ЗУ ”Про місцеве самоврядування в Україні” Органи місцевого самоврядування є юридичними особами.
Станом на знакову для юридичної особи з назвою “Харківська міська рада” дату -
21.05.1997 р. чинна редакція Цивільного кодексу УРСР(далі - ЦК УРСР) передбачала наступне.
Згідно ст. 25. ЦК УРСР Юридична особа діє на підставі статуту (положення). Установи та інші державні організації, що перебувають на державному бюджеті, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, також і інші організації можуть діяти на підставі загального положення про організації даного виду.
Згідно ст. 28. ЦК УРСР Юридичні особи утворювались в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР. Громадські організації, порядок виникнення яких законодавством не передбачений, утворюються в порядку, встановленому їх статутом.
Згідно ст. 26 ЦК УРСР Юридична особа має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей її діяльності. Правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження її статуту або положення, а у випадках, коли вона повинна діяти на підставі загального положення про організації даного виду, - з моменту видання компетентним органом постанови про її утворення. Якщо статут підлягає реєстрації, правоздатність юридичної особи виникає в момент реєстрації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1021 затверджені Порядок ведення Поземельної книги , передбачений ст. 202 ЗК України та у якій реєструються права власності на землю.
Згідно з п.п. 3 п. 31 Порядку ведення Поземельної книги Відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки у формі витягу (інформаційної довідки) про наявність земельних ділянок у власності (користуванні).
Згідно з п. 32. Порядку ведення Поземельної книги Право на отримання витягу з Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, суб'єкти права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи.
За таких обставин відсутність даного витягу прямо вказує на відсутність права власності на земельну ділянку.
У зв'язку з цим , із запитом про надання відповідних відомостей і документів , та , керуючись ст. 34, 140 ,143 Конституції України , ст.16 ЗУ”Про місцеве самоврядування в Україні” , ст. 25, 26, 28. ЦК УРСР, Земельним та Цивільним кодексами України, ЗУ"Про доступ до публічної інформації",
Керуючись ст. 34, 140 ,143 Конституції України , ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію",

Прошу
1. Уважно ознайомитись з переліком необхідних мені нижченаведених документів.
2. Протягом п'ятиденного терміну надати наступні документи:
2.1. Відомості про засновників юридичної особи з назвою “Харківська міська рада”.
2.2 Копію Рішення засновників про утворення юридичної особи з назвою “Харківська міська рада”.
2.3. Документи , що підтверджують право власності або користування земельними ділянками розташованими за адресами :
- м. Харків , вул. Миру ,буд. 7
- м. Харків , вул. Бульвар Івана Каркача, буд. 24
- м. Харків , вул. 12 Квітня , буд. 19
а саме , належним чином завірені копії державного акту на землю чи витягу із Поземельної книги або договору оренди вказаної земельної ділянки.
3. Також, протягом п'ятиденного строку надати публічну інформації про правовий режим власності та/або використання нежитлових приміщень розташованих за адресою:
3.1 Вул. Сковороди, 18, селище Покотилівка, Харківська область, 62458 -
Харківський районний суд Харківської області
3.2 вул. Майдан Конституції, буд. 7 м. Харків, Харківської обл., 61003 -
Харківська міська рада
3.3. вул. Миру, буд. 7 м. Харків, Харківської обл., 61007
3.4. вул. Бульвар Івана Каркача,буд. 24 м. Харків, Харківська обл., 61106
3.5.вул. 12 Квітня, буд. 19 м. Харків, Харківська обл., 61089
а саме, відомості про власників цих нежитлових приміщень або інформацію про використання їх на умовах оренди, а також надати відповідним чином завірені копії свідоцтв про право власності або договорів оренди на вищенаведені нежитлові приміщення.

З повагою,

Олексій Шестопалов

Департамент оргработы, Харківська міська рада

1 Attachment

Олексій Шестопалов

Доброго дня!
Я змушений зауважити, що документ, прикріплений як відповідь на мій запит, пошкоджений і не відривається ні на одному пристрої. Прошу, виправте це непорозуміння та надайте копію відповіді на мою електронну адресу.

З повагою,

Олексій Шестопалов

Департамент оргработы, Харківська міська рада

1 Attachment

[Subject only] RE: Відповідь на Запит на інформацію, рахунок для відшкодування витрат

показати цитоване

отдел публичной информации, Харківська міська рада

1 Attachment

отдел публичной информации, Харківська міська рада

1 Attachment