земельні відносини

Вишневої міської ради
08132, Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 29

Гр. Сокрут Катерина Іванівна
93650, Луганська обл.,Ст-Луганський р-н. с.Валуйське вул. Маяковського буд.38
тел.(050)2137250;(063)3046572
[email address]
поштова. адреса: 04128 м. Київ
вул. Щербакова 59а, кв 86

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Згідно відповіді Київської обласної ради VI скликання від 19.11.2014 року №09-02/51-і-54. Відповідно до частини другої статті 14 Конституції України, право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Відповідно до частини шостої статті 118 ЗКУ, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва. будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовані розміри. 3 огляду на те, що інформацією стосовно наявності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, володіють уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування — такі органи зобов' язані надавати вказану інформацію громадянам, виходячи з положень Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про доступ до публічної інформації». Адже, задля того, щоб скористатися своїм законним правом на вибір бажаного місця розташування земельної ділянки, мені повинні бути відомі встановлені компетентними органами райони можливого відведення мені земельної ділянки відповідно до її цільового призначення. Разом із тим, у зв' язку із набуттям чинності Закону України «Про державний земельний кадастр» та розміщенням на офіційному інтернет-сайті Державного агентства по земельних ресурсах України кадастрової карти, прошу при підготовці відповіді зауважити, що даний ресурс надає інформацію про земельні ділянки, які вже передано у власність, надано в оренду чи в постійне користування. Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» від 02.10.2012 № 2657 — ХІІ кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939— УІ публічна інформація — це відображена та задокументована будь-яким носієм інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб' єктами владних повноважень своїх обов язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні суб' єктів владних повноважень інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно із статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядниками інформації для цілей цього Закону, визнається суб'єкти владних повноважень — органи державно влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-УІ, спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративної-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, наданих у користування, що можуть бути використанні під забудову, про наявність обмежень обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.
До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міська державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.
Також слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 1 та статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлює, що доступ до публічної інформації є відкритим крім випадків, встановлених законом.
Усі розпорядники інформації, незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації, мають керуватися цим Законом.
Враховуючи вищевикладене та на підставі абзацу четвертого частини першої статті 1 і статті Закону України «Про інформацію», статей 1, 13, 19,20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 116, 118, 194 Земельного кодексу України, частини п' ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
ПРОШУ:
1. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в межах міста Вищневе Київо-Святошенського району Київської області, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність для будівництва обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
2. Надати відповідь у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, як це встановлено частиною першою статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.Прошу врахувати такі обставини:-Я вимушено переселена з місць АТО.Право безкоштовної приватизації земель мною не використане.Маю неповнолітню дитину.Дитина має посвідчення ЧАЕС серія Д №377621*Н

«____» _грудня_ 2014 року ____________ /Сокрут К.І. /